Hit (1265) Y-3506

Kemal Özkurt

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : kozkurt@yyu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Türk İslam Sanatları Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2013-05-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Kemal Özkurt

1987 yılında Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisans ve DoktorasınıYüzüncü Yıl Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

Y.Lisans Tezi: Kuran' da Zamanın Düzenlenmesi

Doktora Tezi: İsfahan’da Büyük Selçuklu Mimarisi

Makaleler:

Üç Dinde Mabet: Sinagog, Kilise, Cami

Türk-İslam Sanatında Kitabeler: Inscriptions in Turkish Islamic Art (Abdülhamit Tüfekçioğlu birlikte) s. 275-295.