Hit (1057) Y-347

İsmail Çalışkan

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Erzurum/Oltu D.Tarihi : 1965
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2019-11-16

İsmail Çalışkan

 

1965 tarihinde Erzurum/Oltu'da doğdu.
1989 yılında Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur.
Yüksek Lisansını 1992'de,
Doktorasını1998'de Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.
1999 yılında Yrd. Doçent, 2004 yılında Doçent. 2009 yılında Profesör olmuştur

(....-2013) Cumhuriyet Üniversitesi'nde; 2013-1018 arasında Yıldırım Beyazıt Ü. İslami İlimler Fak. de görev yapmıştır.. 
Şu an Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. görev yapmaktadır.  

Yüksek Lisans Tezi: Kur’an-ı Kerim’e Göre Tevessül ve Vesile
Doktora Tezi: Kuran’da Din Kavramı

Eserleri:

Kur’an’da Din Kavramı, Ankara Okulu yay., Ankara 2002.
Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci, Ankara Okulu yay., Ankara 2003

Çeviri:

Modernist Düşüncenin Şekillenişi -Şah Veliyyullah Dehlevi’nin Din Anlayışı ve Düşünce Yapısı, (J. M. S. Baljon’dan çeviri (İngilizce), Ankara Okulu yay., Ankara 2002.
Makaleleri (Hakemli Dergiler):

Çağdaş Bir Düşünür ve Müfessir Olarak Muhammed Esed, Cum. Ü. İlahiyat F. Der., sayı: II, 1998.
Dinin Hitap Alanı ve Dinî Hitabın İnsan Üzerindeki Etkisi, EKEV Dergisi, sayı; IV, 1998.
Şah Veliyyullah Dehlevî’nin Şeriat Anlayışı (Tercüme), İslamiyat Der., cilt I, sayı: IV, 1998.
Şah Veliyyullah Dehlevî’ye Göre Hak ve Batıl Din (Tercüme), Cum.Ü.İlahiyat F.Der., sayı: III, 1999.
Allah-İnsan İlişkisinde Bir Sapma: Aracılık Fikri, İslamiyat Dergisi, cilt V. Sayı 1, 2002.
Kur’an’ın Muhtevasının Epistemolojik Taksimi, Cum. Ü. İlahiyat Fak. Der. Cilt VII, sayı 1, 2003, s. 235-247.
Kur’an Araştırmalarında Batılı Yaklaşımda Değişim ve Baljon, Marife Derg. Yıl 3, sayı 2, güz 2003, 19-28.
Tefsir Tarihi Tasavvurunun Yeniden İnşasının Gerekliliği Üzerine, İslamiyat Derg. C 8, s 1, Ocak-Mart 2005, 11-23.
Dinî Bir Tutum Olarak Ötekine Yaklaşımın Kur’anî Temelleri, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XI/1, 2007, 7-30.

Diğerleri:

“Türkçe’de İlk Şii Tefsir” (Kitap Tanıtımı), Cum. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, cit V, sayı 1, 2001.
“Her Karşılaşma Bir Dönüm Noktasıdır”, İslamiyat’ın I. Karş. Kur’an Vahyi ve Tarih Sayısının Değerlendirmesi, Bülten 13, Ekim-Aralık 2004, s.13-15.
“Sempozyum Değerlendirmesi: “I. Tefsîr Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı Ve Tefsîr Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Problemleri Sempozyumu” 11-12 Haziran 2005 Van”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, X/1, Haziran 2006, S. 273-77.
“Sempozyum Değerlendirmesi: “Tefsîr Anabilim Dalı II. Koordinasyon Toplantısı (8-9 Temmuz 2006 Kayseri)”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, X/2, Aralık 2006, S. 459-64.
“Kitap Kültürümüzün Neresinde?”, -Kültürümüz ve Kitap Sempozyumu, Sivas 4-6 Mayıs 2007) Üzerine- Sultanşehir, Haziran-Ağustos 2007, yıl 1, sayı 3, sayfa 138.
“Toplantı Tanıtımı Ve Değerlendirmesi: Tefsîr Anabilim Dalı IV. Koordinasyon Toplantısı”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XI,1, 2007, 429-34
“Kur’an ve Oryantalistler” (Selahattin Sönmezsoy), İslam Araştırmaları Derg./İSAM, sayı 14, İst. 2005, 128-35.
“Kur’an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi, Murat Sülün”, İslam Araştırmaları Derg., İst. 2006, sayı 16, 53-58.

Bildiriler (Ulusal):

“Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimine Kur’an Perspektifinden Bir Yaklaşım”, 16-17 Nisan 2005 İstanbul/İsav (Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Problemleri (Sempozyum Bildirileri), Ensar Neşriyat, İst. 2006, s. 335-356)
“Tefsir Tarihi Yazımında Yenilenmenin Gerekliliği –Eleştiriler, Gerekçeler, Teklifler”, I. Tefsîr Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Tefsîr Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Problemleri Sempozyumu, Van 10-11 Haziran 2005.
‘Gerçek Ve Tamamlanmış Din’ Önermesinin ‘Son Din’ Ve ‘Üstün Din’ Söylemine Dönüşmesi”, Kur’an’ın Farklı İnanç Mensuplarına Yaklaşımı Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2006 Konya.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri:

Harun Çevik, Mısır’da Çağdaş Tefsir Hareketi –Mahmut Şeltut Örneği, Dan.: İsmail Çalışkan, C. Ü. Sosyal Bil. Enst. Sivas 2003, sayfa: II + 113.
Döne Uğur, Sosyal Münasebetler Bakımından Müzzemmil Suresinin İncelenmesi, Danışman: İsmail Çalışkan, C. Ü. Sosyal Bil. Enst. Sivas 2004, sayfa: V + 120.
Mustafa Kiriş, Ragıb el-İsfahani’nin Mukaddimetu’t-Tefsir Adlı Eseri ve Fatiha Suresindeki Uygulamasının Tefsir Usulü Açısından Değerlendirilmesi, dan.: İsmail Çalışkan, Sivas 2006, sayfa: III + 193.
Emine Kuşgöz, İbn Haldün’ün Kur’an ve Tefsir Anlayışı, dan.: İsmail Çalışkan, Sivas 2007, sayfa: III + 156.
Ayhan Kaya, Garibu’l-Kur’an Olarak Kabul Edilen Kelimelerin Türkçe’ye Aktarımı, dan.: İsmail Çalışkan, Sivas 2007 (devam ediyor)
İsmail Bayer, Ebdeu’l-Beyan Adlı Tefsirin Tefsir Usulü Açısından İncelenmesi, dan.: İsmail Çalışkan, Sivas 2007 (devam ediyor)

Dergi Hakemliği:

-Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort