Hit (1473) Y-3465

Mehmet Özşenel

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta : mozsenel@sakarya.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Özşenel

1989 yılında Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.

Yüksek Lisansını 1992de hadis alanında Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır.

1999 da aynı Üniversitede Doktorasını vermiştir.

Tezleri:

Yüksek Lisans Tezi: Pakistan'da Hadis Çalışmaları

Doktora Tezi: Sünnet ve Hadisi Değerlendirme ve Anlamada Ehl-i Rey-Ehl-i Hadis Yaklaşımları ve İmam Şeybani

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri:

"Hikmet Hadisi Üzerine Bir İnceleme", Divan İlmi Araştırmalar, 2, 201-206 (1996).

"İlk Yaratılan Varlık Konusundaki Rivayetler", Divan İlmi Araştırmalar, 4, 171-189 (1998)

"Hadiste Bir Kriter Olarak Uygulamanın Değeri" (çeviri), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 419-424 (2001).

"Hadislerin Tearuzu Durumunda Mezheplerin Esas Aldıkları Temel Prensiplere Dair Abdülaziz ed-Dihlevi'nin bir Risalesi", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 501-503 (2001).

"Bir Kemalin Hikayesi el-Makdisi'nin el-Kemal fi Esmai'r-rical'inin Dört Asırlık Serüveni", Divan İlmi Araştırmalar, 11, 155-161 (2001).

"İbn Hazm Gözüyle Sünnet-el-İhkam Özelinde-", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 113-140 (2002).

"Bir Kriz Dönemi Âlimi Olarak İbnu's-Salâh Ve Eseri Ulûmül-Hadis"

"Hindistanda Hilafet Meselesine Aykırı Bir Bakış Şiblî Numanî Ve Hilafet Makalesi"

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

"Farklı Mezheplerin Teşekkülünde Sünnet ve Hadisin Etkisi", İslam'ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri Kutlu Doğum Sempozyumu, s. 99-110, Ankara 2003.

Diğer yayınlar:

"el-Ehadisu'l-erbain" (çeviri), Hilafet Risaleleri, I, 323-341 (2002).

"Hülasatü'l-beyan" (çeviri), Hilafet Risaleleri, I, 343-352 (2002).

"Kandehlevi, Muhammed Yusuf", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXIV, 296-297 (2001).

"Kandehlevi, Muhammed Zekeriyya", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXIV, 298-299 (2001).

"İhdas Olunan Kelimat ve Istılahat Etrafında Bazı Mülahazat" (yayına hazırlama), Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 3, 185-190 (2003).

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort