Hit (1035) Y-3417

Yusuf Ziya Keskin

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : yzkeskin@gmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Yusuf Ziya Keskin

Eğitim

Lisans: Marmara Üniversitesi (1985).

Y.Lisans: “Ebu Ahmed el-Gıtrifi ve Hadis Cüz'ü,” Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1990).

Doktora: “Ebu Nu'aym el-İsfahani'nin Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmindeki Yeri,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1995).

ESERLERİ

Kitap

· Nebevi Hoşgörü, Timaş Yayınları, İstanbul 1997

· Recm Cezası –Ayet ve Hadis Tahlilleri, Beyan Yayınları, İstanbul 2001

· Ebu Nu'aym el-İsfahani, Beyan Yayınları, İstanbul 2003

· Hadis ve Hayat, Şanlıurfa 2007.

Uluslararası İndeksli Makale

· Some Notes on the Authenticity of Reports about the Verse of Rajm (Stoning to Death), Hamdard Islamicus Quarterly Journal of Studies and Research in Islam, Vol. XXX, No. 3 (July-September 2007).

Ulusal Hakemli Makale

· İbn Ebi Hatim ve el-Cerh ve’t-ta’dil’indeki Metodu, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi VII/I, Şanlıurfa 2001, ss. 5-29.

· Buhari’nin et-Tarihu’l-kebir’ine Yönelik Tenkitler, Marife Dergisi III/II, Konya 2003, ss. 103-120.

· Fırat Hadisi Üzerine Bir İnceleme, Hadis Tetkikleri Dergisi, Cilt IV, Sayı 1, İstanbul 2006, ss. 39-60.

· Hz. Peygamber'in Savaşlarda Kullandığı Gizli Diller, İstem Dergisi, Cilt IV, Sayı 7, Konya 2006, ss. 75-86. (Bu makale, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 13-14 Nisan 2005 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Gizli Diller konulu uluslar arası sempozyumda aynı adla sunulan tebliğin gözden geçirilmiş halidir.)

· Şanlıurfa Halk Kültüründe Ölüm, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt XI, Sayı 16, Şanlıurfa 2006, ss.7-41. (Bu makale, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 25-26 Kasım 2004 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Türk Kültüründe Ölüm konulu uluslar arası sempozyumda aynı adla sunulan tebliğin gözden geçirilmiş halidir.)

· Hadislere Göre Avcılık ve Avlanma Esasları, Hadis Tetkikleri Dergisi, Cilt V, Sayı 1, İstanbul 2007, ss. 33-48. (Bu makale, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 15-16 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Türk Kültüründe Av konulu uluslar arası sempozyumda Hadislere Göre Avlanma Kuralları adıyla sunulan tebliğin gözden geçirilmiş halidir.)

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makale

· Bir Hadis ve Yorumu, Sohbet Dergisi, Şanlıurfa 1991, Sayı 2, ss. 9-11.

· İslam’da Vakıf ve Toplum Açısından Önemi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi II, Şanlıurfa 1996, ss. 181-192.

· Poligamiyi Dörtle Sınırlayan Ayet ve Hadislerin Tahlili, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi VI, Şanlıurfa 2000, ss. 5-26.

· Hadis Usulünde Ferd ve Garib, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi VI, Şanlıurfa 2000, ss. 27-41.

· Peygamber'e İtaat, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Ocak 2005, sayı 69, Ankara 2005, ss.24-25.

· Hz. Peygamber ve Barış, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Şubat 2005, sayı 70, Ankara 2005, ss.14-16.

Çeviri Makale

· Makbul Dualarla İlgili Hadisler (Suyuti’nin Sihamu’l-isabe fi’d-da’avati’l-müstecabe adlı eserinin tercümesi), Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi I, Şanlıurfa 1995, ss.187-206.

Uluslararası Tebliğ

· Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, Şanlıurfa Halk Kültüründe Ölüm, 25-26 Kasım 2004, İstanbul.

· Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, Hz. Peygamber'in Savaşlarda Kullandığı Gizli Diller, 13-14 Nisan 2005, İstanbul.

· Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Türk Kültüründe Av Sempozyumu, Hadislere Göre Avlanma Kuralları, 15-16 Kasım 2006, İstanbul.

· Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, Hz. Peygamber Döneminde "Beden Estetiği Olarak Saç Bakımı", 4-5 Nisan 2007, İstanbul.

· Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, Bedene İşkence Yöntemi Olarak Müsle, Hz. Muhammed'in Müsleye Yaklaşımı ve Bunun İslam Kültürüne Yansımaları, 4-5 Nisan 2007, İstanbul. (Prof. Dr. Adnan Demircan'la Birlikte).

· Şarkiyat Araştırmaları Derneği & Siirt Belediyesi, Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirtli Hadisçi İki Aile, 19-21 Eylül 2006, Siirt. (Uluslararası Siirt Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Ağustos 2007, İzmir, s. 751-756). [ Bu çalışma, sempozyuma gönderilen, fakat sunulmayan bir bildiridir.]

Ulusal Tebliğ

· Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi Geliştirme Vakfı, I. Kutlu Doğum Sempozyumu, Hz. Peygamber'de Çocuk Sevgisi, 21-22 Nisan 2007, Şanlıurfa.

· Şanlıurfa Valiliği, I. Ulusal Yardımlaşma Kongresi, Tarihimizde Yardımlaşma Bilinci, 9 Haziran 2007, Şanlıurfa.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort