Hit (972) Y-3411

Mehmet Dilek

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mdilek25@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Dr. Mehmet Dilek

Araştırma Görevlisi

Eğitim

Lisans: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1993).

Y.Lisans: “Hz. Peygamberin Rabbani Terbiyesi,” HRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (1995).

Doktora: “Sünnette Ceza Anlayışı,” HRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (2001).

ESERLERİ

Ulusal Hakemli Makale

· “Hadislerde el-Esmâu’l-Hüsnâ,” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003.

· “Harran’da Yetişmiş Hadis Bilginleri (Kütübi Sitte’de Rivâyeti Bulunan Harrani Nisbesiyle Anılan Râviler),” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003.

· “Sevgi İnsanı Hz. Muhammed’in Dualarında Sevgi Talepleri” Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2007.

Uluslararası Tebliğ

· “İlk Dönemlerde Harran’da Yetişmiş Hadis Bilginleri- Kütüb-i Sitte’de Rivayeti Bulunan Harranî Nisbesiyle Anılan Raviler-,” I. Uluslar arası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa 2006.

· “Hadislerde Hayvan Bedenlerine Eziyete Engel Olma Örnekleri,” Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştıra Enstitüsü, Uluslar Arası Sempozyum, 2007.

Ulusal Tebliğ

· “Sevgi İnsanı Hz. Muhammed’in Dualarında Sevgi Talepleri,” Kutlu Doğum Sempozyumu, Şanlıurfa, 2007.

· “Nezaket ve İncelik Peygamberi,” Kutlu Doğum Paneli, Beytüşşebap/Şırnak, 2005.

· “Hz. İbrahim’in Mesajı”, Kutlu Doğum Paneli, Şırnak/Cizre, 2006.

· “Evrendeki Yardımlaşma,” I.Halil İbrahim Sofrası Sosyal Yardımlaşma Kongresi, Şanlıurfa, 2007.

Çeviri Makale

· “Batıda Josepf Schact’a Yönelik Tepkiler-1” (İngilizceden Tercüme), HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006.

· Qasim Taa’mneh, “The Great Muslim Scientist Thabit Ibn Qurra,” I. Uluslar arası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, Şanlıurfa: Bildiriler, Şanlıurfa, 2006.