Hit (441) Y-336

Lütfi Fikri

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Gümüşhane D.Tarihi : 1872
Ö.Yeri : Paris/Fransa Ö.Tarihi : 1934
Görevi : Yazar Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Fransızca, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdulkerim Aydın/2007-12-30 Güncelleyen : /0000-00-00

LÜTFİ FİKRİ

Hukukçu, gazeteci-yazardır.
Kosova Valisi Hüseyin Fikri Paşa'nın oğludur.
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler, 1890) ve Paris Hukuk Fakültesi (1893) mezunu.
Önce îttihad ve Terakki Partisine girdiği için Abdülhamit döneminde on dört ay (1895-96) hapis yattı. II. Meşrutiyet'ten (1908) sonra Paris'ten dönerek Dersim mebusu seçildi. Bekirağa Bölüğünde yapılan işkencelere karşı çıkınca Îttihad ve Terakki yöneticileriyle görüş ayrılığına düştü. Mutedil Hürriyetperver Partisi ve bu partiyle birleşen Hürriyet ve İtilaf Partisi yöneticileri arasında yer aldı.
Sahibi olduğu Tanzimat (1911) gazetesinin sıkıyönetimce kapatılması üzerine bir yıl içinde on gazete daha çıkardı: Zühre, Matbuat, Tanzimat, Merih, Islahat, Maşrık, Tesirat, Takdirat, Teşkilat, Teminat.
Son Osmanlı Meclis-i Mebusanına Dersim mebusu seçildiyse de İttihatçıların çoğunlukta olduğunu görünce istifa etti. 1922 yılında meşrutiyet yönetimini ve anayasada kuvvetler ayrılığı prensibini savundu.
Tanin gazetesinde Halife Hazretlerine Açık Mektup adlı bir yazı yayımlayınca, saltanat savunuculuğu yaptığı iddiasıyla İstiklâl Mahkemesince beş yıl kürek cezasına çarptırıldı, özel bir afla bağışlandı. Elazığ İstiklal Mahkemesinde de yargılandı,aklandı.
Tedavi için gittiği Paris’te öldü.


ESERLERİ:

Araştırma

  • Selanik'te Bir Konferans / Bade Siyasî Partiler, Bugünkü Hali ve Geleceği (1910),
  • Hükümdarlık Karşısında Milliyet ye Mesuliyet ve Tefrika-i Kuvai Mesaili (Refet Paşa'nın millî hükümet hakkındaki konferansına cevap olarak, 1922).

Oyun

  • Şimdiki İzdivaçlar ve Erkekler Arasında.