Hit (1002) Y-3329

Salih Karacabey

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-21 Güncelleyen : /0000-00-00

Salih Karacabey

Öğretim Üyesi

Eğitim

Lisans: Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü, 1981.

Yüksek Lisans: Medrese ve Dâru'l-hadislerde Hadis Öğretimi (Osmanlılar Dönemi),

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1984.

Doktora: Hattâbî'nin Hadis İlmindeki Yeri ve Şerh Metodu,

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1990.

ESERLERİ

Kitap

· Hadis Tenkidi, Sır Yayıncılık, İstanbul 2001.

· Hattabi’nin Hadis İlmindeki Yeri, Sır Yayıncılık, İstanbul 2002.

· Hz. Peygamber’de Nebevi ve Beşeri Bilgi, Sır Yayıncılık, İstanbul 2002.

Makale

· "Hadis Vahiy Münasebeti ve Tıpla İlgili Hadisler Hakkında Hattâbî'nin Görüşleri", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 1992, 4/4, s. 217-225.

· "XV ve XVI. Asır Osmanlı Medreselerinde Hadis Öğretimi", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 1992, 4/4, s. 227-235.

· "Sahîh-i Buhârî'nin İlk Şerhi", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 1992, 4/4, s. 237-247.

· "Hadisler Çerçevesinden Mugayyebât-ı hamse Meselesi", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 1994, 6/6, s. 83-101.

· "Hadislerde Geçen Bazı Sayılar Üzerine Kısa Bir Değerlendirme", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 1994, 6/6, s. 103-116.

· "Ülü'l-azm Peygamberler ve Ortak Yönleri", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 1998, 7/7, s. 297-313.

· "Osmanlı Medreselerinin Son Döneminde Hadis Öğretimi", Uluduğ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 1999, 8/8, s. 149-169.

· "Kadınların ve Çocukların Camiye Gitmeleri ile İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 2000, 9/9, s. 253-276.

· "Hadiste İhtisar ve Muhtasar Rivayetten Kaynaklanan Problemler", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 2002, 11/1, s. 53-70.

· "İsrailiyyat’ı Belirleme Kriterleri Çerçevesinde İlahi Mesajın Birliği Meselesi", Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 2003, 12/1, s. 71-104.

· "Farklı Açılardan Hadiste Ziyade Meselesi", Uludağ Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 2003, 12/1, s. 105-134.

· "Hz.Peygamberin İnsan İlişkilerine Verdiği Önem", Diyanet İlmi Dergisi, Ankara 2003, Hz. Peygamber Özel Sayısı.

Bildiri ve Müzakere

· "Cumhuriyet Döneminde Hadisleri Anlamaya Yönelik Çalışmalalar", Cumhuriyet Dönemi Hadis Çalışmalarında Yöntem ve Kaynak Sorunu Konulu Bilimsel Toplantı, Gerede 19-20 Temmuz 2003.

· "İnhisarcı Yaklaşımın Sünnetin Anlaşılmasında Ortaya Çıkardığı Problemler", Kurav-Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, Bursa 29-30 Mayıs 2004.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort