Hit (1007) Y-3314

Mustafa Taki Efendi (Doğruyol)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Sivas D.Tarihi : 1873
Ö.Yeri : Sivas Ö.Tarihi : 01.08.1925
Görevi : Hukukçu,Milletvekili,Öğretmen Uzm.Alanı : Siyaset Adamı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Mustafa Taki Efendi (Doğruyol)

(Sivas Mebusu, Ulemadan Mustafa Taki)

1873 (1289)'te Sivas'ta doğdu.

Mehmet Selim Efendi'nin oğludur.

İlk ve orta öğrenimini Sivas İbtidâi Mektebi ve Rüştiyesi'nde tamamladı.

19 Ekim 1887'de Sorgu Hakim Yardımcılığı ile memuriyet hayatına başladı.

Daha sonra Adliye Teşkilatındaki hizmetlerini sürdürdü.

Bu cümleden olarak, 1 Kasım 1891'de Hafik İlçesi Sorgu Hakim Yardımcısı oldu.

17 Nisan 1894- 29 Haziran 1913 tarihleri arası Sivas Adliyesi'nde Zabıt Katibi, Başkatip ve Mahkeme üyesi olarak görev yaptı.

13 Kasım 1914'te Sivas Sultanisi Arapça Öğretmenliği'ne atanmasıyla Adliye teşkilatından ayrıldı.

Öğretmenlik görevini milletvekili olarak Ankara'ya gidişine (22 Nisan 1920) kadar sürdürdü (1).

TBMM'nin I. Dönemi için yapılan seçimlerde Sivas Milletvekili olarak,

23 Nisan 1920'de açılışında hazır bulundu.

Ankara Fetvası'nı "Sivas Meb'usu, Ulemâdan Mustafa Taki" ismiyle imzaladı (2).

Mecliste Şer'iye, Evkaf, Adalet, İrşad, Anayasa, Dilekçe, Milli Eğitim komisyonlarında ve Memurin Muhakematı Tetkik Kurulu'nda çalıştı.

Bu arada III. Toplantı yılında bir süre Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'nı yaptı.

Dönem içinde yedisi gizli oturumlarda olmak üzere kürsüde (43) konuşma yaptı.

Beş kanun önerisi verdi (3).

I. Dönemde milletvekilliği sona erince yeniden hizmet isteminde bulunması üzerine

10 Kasım 1923'te Sivas İmam-Hatip Okulu Meslek Dersleri (Arapça, Hadis) öğretmenliğine atandı.

Bu görevde iken 1 Ağustos 1925'te Sivas'ta vefat etti.

Evli olup yedi çocuk babası idi. Ailesi "DOĞRUYOL" soyadını almıştır (4).

(1) Fahri Çoker, Türk Parlamento Tarihi, s. 891. (2) Bkz., Hakimiyet-i Milliye, 5 Mayıs 1336, No: 27; Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadele'de Din Adamları I, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Ankara, 1995, s. 155. Ayrıca bkz., EK: III. (3) F. Çoker, a.g.e., gös. yer. (4) F. Çoker, a.g.e., s. 890. Ayrıca daha fazla bilgi için bkz., TBMM ve MEB arşivlerindeki sicil dosyaları.