Hit (1657) Y-323

Abdullah b. Abdurrahmân

Künyesi : Lakabı : Celveti
Tabakası : 17.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1750
Görevi : Mutasavvıf,Tasavvuf Şeyhi Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2007-12-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdullah b. Abdurrahmân CELVETÎ
Celveti şeyhlerinden. Gedikpaşa Türbesi yakınındaki Hazma Paşa Camii de imamlık yaptı.
Kabri, Üsküdar'da Karacaahmet'ten Haydarpaşa'ya giden caddenin solundadır.
ESERLERİ:

  • et-Tuhfetü 'n-Nedîre fî Men'i Itlâkil-Mutlakalâ Vücüdi'1-Hakk,
  • en-Nebzetül-Yesîre ale'ş-Şârihi'l-Kayravânî li Şerhi 's-Senûsiyye,
  • el-Minahu 'l-İlâhiyye fi Şerhi Mukaddimeti'l-Fahriyye,
  • el-Mukaddimetü'l-Fahriyye fi lstılahâti'n-Nahviyye.

<