Hit (607) Y-3096

Bekir Haki Yener

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Dağıstan/Karabağ Eyaleti D.Tarihi : 1882
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 04.04.1975
Görevi : Avukat,Hoca,Kâtip,Müderris,Müftü,Şair Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı,Hadis,Müftü,Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Bekir Haki Yener

1882 yılında Dağıstan’ın Karabağ Eyaleti’nde doğdu.

Babası, Safioğullarından Molla Ahmet’tir.

Okumaya önce babasından başladı, sonra Karabağ’da Seyyid Abdülaziz Çelebi’de devam etti.

Bu sırada Arapça, Farsça ve temel bilgileri öğrendi.

1900 yılında ailesi ile birlikte Van’a hicret etti.

Sonra Tokat-Zile İlçesi’ne bağlı Tevfikiye Köyü’ne yerleşti.

Tokat müftüsü Hacı Osman Efendi’de tahsiline devam ederek icazetname aldı

1912 yılında İstanbul’a geldi ve Süleymaniye’deki Yoğurtçuoğlu Medresesi’ne kaydoldu.

Burada Fatih Dersiamlarından Muharrem Lütfi Efendi’nin derslerine devam ederek aynı yıl icazetname aldı.

28.06.1913 tarihinde, Üsküp Darul Mualliminde, Edebiyat-ı Farisi Hocalığı’na tayin edildi; ancak bazı sebeplerle bu göreve gidemedi.

1914 yılında Ruus imtihanını kazanarak 27.10.1914 tarihinde Bayezid Darul-Hilafetil-aliyye’ye Sarf ve Lügat Müderrisi tayin edildi.

Bu hizmeti yürütürken bir yandan da Mekteb-i Kuzat’a devam ederek 26.06.1915 tarihinde mezun oldu.

14.05.1917 tarihinde Muhallefat-ı Umumiye Kassamlığı Dördüncü Sınıf Kâtipliği;

18.18.1918 tarihinde Darul-Hikmetil-İslamiyye İkinci Sınıf Kâtipliği;

22.09.1920’de İstanbul Kadılığı İkinci Sınıf Kâtipliği;

15.11.1920 tarihinde tekrar Darul-Hikmetil-İslamiyye Kâtipliği;

28.11.1923 tarihinde İbtidai Dâhil Medresesi Feraiz ve İntikal Müderrisliği;

26.01.1924 tarihinde Sahn-ı Semam Medresesi Belagat-ı Arabiyye Müderrisliği hizmetlerinde bulundu. 04.11.1924’den itibaren görevinden ayrılıp dokuz yıl serbest avukatlık yaptı.

Daha sonra 15.06.1939’dan itibaren on yıl kadar İstanbul Müftülüğü Müsevvidliği yaptıktan sonra 1949’da emekliye ayrıldı.

1950 yılında Süleymaniye Kütüphane’sinde Musannif olarak çalıştı ve 1953’te buradan da ayrıldı. 20.12.1954’te Eminönü Müftülüğü görevine başladı.

İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmenin Diyanet İşleri Başkanlığı’na tayin edilmesi üzerine

15.06.1960’da vekâleten,

06.1960 tarihinde ise asaleten İstanbul Müftülüğüne tayin edildi.

02.05.1961’de İstanbul Müftülüğü Raportör’lüğüne getirildi.

1965’ten itibaren 11.11.1966 tarihine kadar İstanbul Müftülüğüne tekrar vekâlet etti.

Bundan sonra Ocak 1972’ye kadar Merkez Vaizliği hizmetinde bulundu.

Hadis ve Arap Edebiyatı’nda otorite sayılan, Türkçe, Arapça, Farsça bilen, bu üç dilde de şiirleri bulunan, güçlü zekâ sahibi Bekir Haki Yener,

04.04.1975 tarihinde, doksan üç yaşında vefat etmiş olup Edirnekapı Kabristanlığı’na defnedilmiştir.