Hit (1317) Y-3032

Ali Cüneyt Eren

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta : acune@yahoo.com
D.Yeri : Eskişehir D.Tarihi : 1962
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-09-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Cüneyt Eren

Aslen Salihli'li olup 1962 yılında Eskişehir’de doğdu.

İlkokulu Ankara’da, orta ve lise tahsilini İzmir Atatürk Lisesinde okudu. (1979).

Ürdün Üniversitesi Arap Dili Bölümünde Arapça eğitimi aldı (1981).

Lisans (B.A) (1985) ve Mastır (M.A) (1987) eğitimini Ürdün Üniversitesinde tamamladı.

1987-95 yılları arasında Başbakanlık Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde Arapça öğretim üyesi ve müdür yardımcısı olarak çalıştı.

Ankara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. (1994).

Uluslararası Malezya Üniversitesi IRKH fakültesinde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalıştı (1999).

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümüne tayin oldu (2000).

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına tayin oldu (2003)

Halen aynı bölümde Yrd. Doç. olarak vazife yapmaktadır.

Eserleri:

Modern Tercüme Metotlarına Giriş, Arapça- Türkçe/ Türkçe Arapça

Arap Basın Diline Giriş

Arapça Pratik Konuşma

Konulu Tefsir

Kur’ân Tefsirinde Sünneti Devre Dışı Bırakan Hareketler

Kur’ân İlimleri ve Tefsir İstilahları

Sayha (Şiirler)

Fethu’l-Celîl li’l-Abdi’z-Zelîl li'l-İmâm Celâluddîn es-Suyûtî (ö. 738 h.) Şerh, Analiz, Yorum, İlave ve Dipnotlarla Tercüme, (Doç. Dr. Rıza Halilov ile birlikte)

İbnu'l-Bârizi'nin Kur'ân'ın Nâsih ve Mensûhu,(Kur'ân-ı Kerim'de Nesh Kavramı Hakkında Semantik Bir Değerlendirme), İlave, Analiz ve Dipnotlarla

Tercümeleri:

Arapça Pratik Konuşma Rehberi

Modern Tercüme Metotlarına Giriş (Arapça- Türkçe/ Türkçe-Arapça)

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde Yapılan Arap Dili ve Edebiyatı ile İlgili Çalışmalar Dizini (1967-2001),(Mürüvvet Açer ile birlikte)

Sıddık Hasan Han ve Ahkamu'l-Kur'ân Tefsiri

Arapça'da İsim Tamlaması

Kurân-ı Kerim'i Anlamaya Yönelik Metodlar

Vuslata (Şiirler)

Dostumla Söyleşi Trajikomedi Hikaye

Gözlerin Fısıltısı, Mihael Nuayme'nin Hemesâtu'l-Cüfûn adlı eserinin Türkçe'ye çevirisi. (Yrd. Doç. Dr. Nurullah Yılmaz ile birlikte)

Arapça`da Bağlaçlar (The Connectors in Modern Standard Arabic, İngilizce’den tercüme)

Kur'ân-ı Kerim Ayetlerinde Edebî Sanatlar

Arapça Kompozisyon

Vuslata-şiirler

الإعجاز الفني في القرآن الكريم (Halil İbrahim Tanç ve Halil Özcan ile birlikte)

Kur'ânKerîm'de Şuayb a.s. ,(Halil İbrahim Tanç ile birlikte)

Neşretu'l-Ahbâr- Haber Bülteni

Kur’ân-ı Kerîm’in Çağdaş Tefsirinden Pırıltılar, ARAPÇA’dan TÜRKÇE’ye Çeviri (Öğretim Görevlisi Dr. Bilal TEMİZ ile birlikte)

Pratik Arapça

Arap Edebiyatında Edebî Sanatlar (Meânî-Beyân-Bedî’)

Peygamberimize Adanmış Manzumeler Bediiyât

Arapça’da Cümle Yapısı ve Çeviri Teknikleri, (Tahsin Deliçay ile birlikte)

İslam Medeniyeti Tarihi (Abdurrahman Fehmî Efendi’nin Medresetu’l-Arab Adlı Eserinin Sadeleştirilmesi) Prof. Dr. Hüseyin Elmalı ile birlikte

Hazan Yaprakları (Şiirler)

Vuslat Koyu (Şiirler)

İla’l-Likâ (Şiirler), Arapça

Gözyaşları Özgürlüğüne Koştu, (Hikâye-Deneme)

Belâgat

Makaleleri:

İmam Gazâlî’nin Kasidesi,Ekev Akademi Dergisi, c.2, sy.3, Kasım 2000.

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergilerinde Yer Alan Arap Dili ve Edebiyatı ile İlgili Makaleler Dizini ( 1970 - 2000 Yılları arası), Mürüvvet Açer'le birlikte.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslamî İlimler Fakültesi Dergilerinde Yer Alan Arap Dili ve Edebiyatı ile İlgili Makaleler

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort