Hit (679) Y-30

Hasan Efendi

Künyesi : Lakabı : A'rec (Topal),Ünsi
Tabakası : 17.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Taşköprü / Kastamonu D.Tarihi : 1645
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1723
Görevi : Dersiam,Hoca,Mutasavvıf,Şair,Tasavvuf Şeyhi Uzm.Alanı : Şiir,Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-02-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Ünsi Hasan Efendi ;

Asıl adı Şeyh Hasan b. Şeyh Recep b. Şeyh Şehid Muhammed'dir.
Şiirlerinde Ünsî mahlasını kullandı. A'rec (Topal) Hasan Efendi diye meşhur oldu. Babası Recep Efendi, Bayramiye Tarikatı şeyhlerindendi. Serî (İslâmiyetin temel kaidelerine ait) ilimleri tahsile başladı. Kısa sürede ilerleyerek yirmi yaşına gelmeden Ayasofya Camiinde zamanın bilginlerinin de devam ettiği Beyzâvî Tefsiri ve Mesnevi dersleri okuttu. Şeyh Karabaş Ali Efendiye bağlanarak Halvetiyye tarikatına girdi. Şeyhi Karabaş Ali Efendi, Hasan Efendiye 1665'te hilâfet (vekâlet) vererek İstanbul'un Rumeli yakasında istediği bir yerde insanları irşat etmesini (Hak yolunu gösterme) istedi. Hasan Efendi, İstanbul Ayasofya yakınlarındaki Acem Ağa Camiinde görev aldı ve ölümüne kadar irşat faaliyetlerinde bulundu. 1684 yılında Aydınoğlu Tekkesi şeyhliği görevinden uzaklaştırılınca, tekkenin sorumluluğu Ünsî Efendiye verildi. Bu tekke Ünsî Hasan Efendi Tekkesi olarak adlandırıldı. Burada, öldüğü 1723 yılına kadar şeyhlik yaptı. Cenazesi tekkesinin haziresine (bahçesine) gömüldü.

Eserleri :

  • Kelâm-ı Aziz (Mustafa Tatçı ve Cemal Kurnaz tarafından yeni yazıya aktarıldı, bir inceleme eklenmiş halde)
  • Sırr-ı Ehadiyyet, Dîvan (Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri).