Hit (844) Y-2826

Hace Ali Tebrizi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Uzm.Alanı : Nakkaş
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Hâce Ali Tebrizî (Hâce Ali Musavvir)

Timurlular dönemi tasvir sanatçısı.

XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış dev­rinin ünlü nakkaşlarındandır.

Hâce Ali Tebrîzî ve Hâce Ali Musavvir adlarıyla da anılır.

Dost Muhammed onun üstat Seyyid Ahmed Nakkaş ve mücellid üs­tat Kıvâmeddin ile birlikte Baysungur Mirza tarafından Tebriz'den Herat'a ge­tirildiğini ve Baysungur'un bu üç sanat­çıdan Sultan Ahmed Celâyir'in cöngü gi­bi bir eser hazırlamalarını istediğini yaz­maktadır.

Sanatçının üslûbu, Baysungur devri Herat tasvir sanatı üslûbu ve ku­rallarına uygundur.

Onun tarafından ya­pıldığı kesin olarak bilinen bazı minya­türler, 849 (1445) yılında Herat'ta istin­sah edilen bir Hamse-i Nizamî nüsha­sında yer almaktadır (TSMK, Hazine, nr. 781).

Sanatçı bu eserin tasvirlerinin yanı sıra tezhiplerini de yapmıştır.