Hit (702) Y-2792

Ali Ramiteni

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Râmîten D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 715 h
Görevi : Mutasavvıf Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-08-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Ramîtenî

Hâcegân silsilesine mensup mutasavvıf.

Buhara yakınlarında bulunan Râmîten (Râmeyten) kasabasında doğdu.

Mahmud İncîr Fağneviye intisap etti.

Ahmed Yesevî ve Seyyid Ahmed Atâ ile görüştü.

Alâüddevle-i Simnânî ile mektuplaştı.

Yüz otuz yıl yaşadığı rivayet edilen Ali Râmîtenî, büyük oğlu Hâce İbrahim sağ olduğu halde, vefat ederken yerine halife olarak küçük oğlu Hâce Muhammed'i bıraktı.

Müridleri kendisine Hâce-i Büzürg (büyük hoca), Hâce Muhammed'e ise Hâce-i Hurd (küçük hoca) der­lerdi.

Oğlu Hâce Muhammed'den başka Hâce Muhammed Külâhdûz, Hâce Mu­hammed Bâverdî, Hâce Muhammed Hal­laç, Hâce Muhammed Baba Simmâsî ad­lı dört halifesi daha vardır.

Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend Ali Râmîteninin halifelerin­den Muhammed Baba Simmâsinin mü­rididir.

Hâce Azîzân lakabıyla meşhur olan ve Azîzân tarikatının kurucusu sayılan Ali Râmîtenî, zikir telkini konusunda cehrî ve hafi iki ayrı usul uygulamış, daha sonra Nakşibendiyye'de hafî zikir esas alınarak cehrî zikir terkedilmiştir.