Hit (1371) Y-2732

Ali Dede Arapzade

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi : 1117 h
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1181 h
Görevi : Bestekâr Uzm.Alanı : Bestekâr
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-19 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Dede Arapzâde

Şeyh, Neyzenbaşı, Bestekâr.

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.

1117'de (1705) doğduğu ve hayatının büyük bir kısmını İstanbul'da geçirdiği bilinmektedir.

Mevleviyye tarikatına in­tisap ettikten bir müddet sonra Kasım­paşa Mevlevîhanesi'nin neyzenbaşılığına getirildi.

1760'ta Mehmed Şemseddin Dede'nin vefatı üzerine adı geçen mevlevîhanenin şeyhliğine tayin edildi.

Bu va­zifede iken vefat etti

ve aynı mevlevîhanenin hazîresine defnedildi.

Kuvvetli bir mûsiki bilgisine sahip ol­duğu anlaşılan Ali Dede, bilhassa beste­lediği saz eserleri ile şöhrete ulaşmıştır.

Ancak eserleri, çok defa, Osmanlı ilim tarihinin tanınmış simalarından beste­kâr ve şair Arapzâde Abdurrahman Ba­hir Efendi'nin (ö. 1746) besteleri ile ka­rıştırıldığından, zamanımıza ulaşan peş­rev ve saz semailerinin sayısı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün de­ğildir.