Hit (1234) Y-272

M. Şakir Ülkütaşır

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1894
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 30.05.1981
Görevi : Araştırmacı Uzm.Alanı : Halk Bilimi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2007-12-28 Güncelleyen : /0000-00-00

M. Şakir Ülkütaşır
Halkbilim araştırmacısı
(D. 14 Mart 1894, İstanbul - ö. 30 Mayıs 1981, İstanbul).
Tam adı Mehmet Şakir Ülkütaşır'dır.
Numune-i Terakki İlkokulunda ve bir sağlık meslek lisesinde okudu, İstanbul Üniversitesinde edebiyat, felsefe ve tarih öğretimi gördü (1914–18).
Mütareke yıllarında Anadolu’ya geçerek Maraş'ta öğretmenlik yaptı. Cumhuriyet'ten sonra Türk Dil Kurumu (TDK) çalışmalarına derleme kolu yardımcısı (1933) ve uzman olarak katıldı. 1963te kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.
TDK'den başka, Türk Ocağı, Halkevleri, Türk Folklor ve Etnografya Derneği gibi kuruluşlarda da görev aldı.
Folklor ve halk edebiyatı araştırmalarıyla tanınmıştı. Gazete ve yıllıklarda, ayrıca İslâm (Türk) Ansiklopedisi, TDE Ansiklopedisi'ne maddeler yazdı. 1920'den itibaren Azerbaycan, MiM Mecmua, Varlık, Sebilûrreşat, Yeni Muhit, Yücel, Tarihten Sesler, Güzelyurt gibi dergilerde yazılan yayımlandı.
ESERLERİ:
Sinop Vilayeti:Tarih Coğrafya ve Halkiyat Tetkikleri (1926)
Sinop'ta Candaroğlular Zamanına Ait Tarihî Eserler (1934)
Türkiye Etnografya ve Folklor Sözlüğü Üzerine Bir Kalem Tecrübesi (1937)
Türkoloji Ansiklopedisi Üzerine Bir Kalem Deneyi (A. Abdal Kumral, A. İnan ile, 1938)
Türk Halk-bilgisine Ait Araştırmalar (1938)
Cevdet Paşa: Hayatı Şahsiyeti ve Eserleri (1945)
Uluğ Bey (1946)
Babür Şah (1946)
Büyük Türk Dilcisi Kaşgarh Mahmut (1946, gözden geçirilmiş 2. bas., 1972), Meşhur Türk İmparatoriçeleri (1947)
Sivastopol Harbi (1949)
Adlar Adverme ile İlişkili Âdet ve İnanmalar (1952)
Türk ve İslâm Geleneğinde Ağaç (1963)
Nasrettin Hoca (Cahit Öztelli ile, 1964)
Cumhuriyetle Birlikte Türkiye'de Folklor ve Etnografya Çalışmaları (1973)
Atatürk ve Harf Devrimi (1973).

TDE Ansiklopedisi (c. 8, 1976-98), Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), TBE Ansiklopedisi (2001).