Hit (933) Y-2709

Ali b. Abbas el Mecusi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Ahvaz D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 384 h /994 m
Görevi : Uzm.Alanı : Tıb
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali b. Abbas el Mecusi

İranlı tıp âlimi

Ahvaz'da doğdu.

Şiraz'ın meşhur he­kimlerinden Ebû Mahir Mûsâ b. Seyyâr'ın öğrencisi oldu ve ilk çalışmalarını bu şehirde yaptı.

Mecûsî bir aileden geldiği için bu nisbeyle tanındı.

Büveyhîler'den Adudüddevle'nin sarayında hekimlik yaptı ve bu hükümdara ithaf ettiği Kamilüs-Sınâ'ati't-tıbbiyye veya kısaca el-Kitâbü'l-Melekî (hükümdar ki­tabı) adlı eseriyle meşhur oldu.

Ölüm tarihi tam olarak bilinmemekte, 982-995 yılları arasında vefat ettiğine dair değişik rivayetler bulunmaktadır.

Eserleri :

  • Kamilüs-Sınâ'ati't-tıbbiyye