Hit (991) Y-2693

Alaeddin Ali Esved

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 800 h/1397 m
Görevi : Allame Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Alaeddin Ali Esved

Sultan Murad Hüdâvendigâr devrinin meşhur âlimlerinden.

Afyonkarahisarlı olup babasının adı Ömer'dir.

Tahsilini İran'da yaptı.

Orhan Gazi zamanında Anadolu'ya geldi ve İz­nik Medresesi'ne müderris tayin edildi.

Talebeleri arasında oğlu Hasan Paşa ile Molla Şemseddin Fenârî de bulunmak­tadır.

26 Muharrem 800 (19 Ekim 1397) tarihinde vefat etti.

İznik Şerefzâde mahallesindeki türbede medfundur.

Eserleri:

  • el- İnaye.
  • Künûzul-Envâr.