Hit (839) Y-2692

Kasimüddevle Aksungur b. Abdillah

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 487 h
Görevi : Vali Uzm.Alanı : Asker,Devlet Adamı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Kasimüddevle Aksungur b. Abdillah

Musul Atabegliği'nin kurucusu İmâdüddin Zengî'nin babası ve Halep valisi

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın memlûk ü olan Aksungur, Melikşah'ın Suriye Seferi'ne katıldı.

Halep'in zaptedilmesi üzerine Kasîmüddevle unvanıyla bu şehrin valiliğine getirildi (1087).

Sul­tan Melikşah Suriye'nin idaresini karde­şi Tâcüddevle Tutuş'a bıraktı ve onu Fâtımîler'e karşı sefere memur etti.

Sul­tan, Aksungur ile Urfa Emîri Bozan'a da haber gönderip kuvvetleriyle Tâcüddevle Tutuş'a katılmalarını istedi.

Ancak Sel­çuklu ordusu Trablusşam önlerine va­rınca Tutuş ile ihtilâfa düşen Aksungur ordudan ayrıldı, bu sebeple Tutuş geri dönmek zorunda kaldı.

Bundan bir müd­det sonra Melikşah'ın ölümü (1092) üze­rine tahtta hak iddia ederek saltanat mücadelesine atılan Tutuş, önce Halep üzerine yürüdü.

Aksungur, Tutuş'a mu­kavemet etmeyip onun emrine girdi, fa­kat daha sonra Emîr Bozan ile birlikte Tutuş'tan ayrıldı ve Selçuklu tahtının asıl vârisi Berkyaruk b. Melikşah'ın tarafına geçti.

Tutuş bu durumda Berkyaruk ile savaşı göze alamayarak asker toplamak gayesiyle Suriye'ye döndü.

Bozan ile Aksungur'un böylesine kritik bir anda ken­disinden ayrılmalarını ihanet olarak ka­bul eden Tutuş, onlarla hesaplaşmak için tekrar Halep önlerine geldi.

Ruyân köyü yakınındaki savaşta Aksungur'u mağlûp edip esir aldı ve öldürttü (1094)

Sultan Melikşah'a sadakatle bağlı olan Aksungur halka çok iyi davranır, onların hak ve hukukunu korumaya itina göste­rirdi.

Yönetimi altındaki bölgelerde ada­let ve emniyet hüküm sürmüştür.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort