Hit (632) Y-2689

Malik Aksel

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Katerin D.Tarihi : 1903 m
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 15.2.1987 m
Görevi : Öğretmen,Ressam,Yazar Uzm.Alanı : Sanatçı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Malik Aksel

Halk resimleri üzerindeki çalışmalarıyla tanınan ressam ve yazar.

Selanik yakınlarında Katerin'de doğ­du.

İlköğrenimini Serez'de yaptı.

Daha sonra İstanbul'da Bayezid Numune Mektebi'ne devam etti.

1921'de Dârülmuallimîn'den mezun olup öğretmenliğe baş­ladı.

Yüksek öğrenimini, 1928 yılında devletçe açılan bir imtihanı kazanarak gittiği Almanya'da, Berlin Yüksek Resim Öğretmen Okulu'nda tamamladı.

Bura­da bir yandan Prof. Grossmann'ın atöl­yesinde yağlı boya ve gravür çalışmaları­nı sürdürürken bir yandan da M. Libermann ile halkın hayatından sahneler, portre ve peyzajlar yapan L. Corinth'in çalışmalarını yakından takip etti.

Yur­da döndüğü 1932'den 1968 yılına ka­dar Gazi Eğitim Enstitüsü ve Çapa Eği­tim Enstitüsü'nde resim ve sanat tari­hi öğretmenliği yaptı.

1968'de emekli oldu.

15 Şubat 1987'de İstanbul'da öl­dü ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defne­dildi.

Sanat hayatına 1924'te, Galatasaray Lisesi'nde açılan güzel sanatlar sergisi­ne sulu boya resimleriyle iştirak ederek giren Malik Aksel, daha sonra yurt için­de ve yurt dışında birçok sergiye katıl­dı.

Bazı resimleri İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesi'ne alındı.

Resimlerin­de büyük ölçüde mahallî renk ve motif­lere yer veren Aksel, konu olarak daha çok Anadolu köy hayatını ve halk eser­lerini işledi.

Türk mahallî hayatını tasvir ettiği figüratif çalışma ve kompozisyon­lar yanında Anadolu halk resim sanatı ve folkloru, dinî resimler gibi konular üzerinde de dikkate değer araştırmalar yaptı.

Çeşitli dergilerde kalan ve daha çok deneme, inceleme, hâtıra ve sohbet ma­hiyetinde olan yazıları dışında kitap ha­lindeki eserleri şunlardır:

  • Resim Sergi­sinde Otuz Gün (1943);
  • İstanbul Mi­marisinde Kuş Evleri [İstanbul Enstitü­sü Mecmuası, sy. 5'ten ayrı basım, 1959);
  • Anadolu Halk Resimleri (1960);
  • Türk­lerde Dinî Resimler (1967);
  • Sanat ve Folklor (1971);
  • İstanbul'un Ortası (1977).