Hit (2377) Y-2636

Ahmed Rakım Efendi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1866
Görevi : Hattat Uzm.Alanı : Hat Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmed Rakım Efendi

Tanınmış Osmanlı hattatı.

Mustafa Rakım Efendi ile karıştırıl­maması için İkinci Rakım veya Küçük Rakım diye de anılmaktadır.

Hayatı hak­kında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur.

Habîb Efendinin belirttiğine göre 1282 (1865-66) veya 1283 (1866-67) yılında İstanbul'da vefat etmiş.

Şeyh Vefa Tür­besi hazresine defnedilmiştir.

Sülüs ve nesih yazılarıyla tuğra çek­mesini hattat Hâşim Efendi'den meşkederek 1840'ta icazet aldı.

İbnülemin Son Hattatlar'a Hâşim Efendinin verdiği icazetin metnini nakletmektedir.

Yazı­larında Mustafa Rakım Efendi'yi çok­ça taklit ettiği görülmektedir.

Rüşdi­ye mekteplerinde yazı hocalığı yanında matbaalarda hattatlık da yapmıştır.

Bu sebeple yazılarından pek çok matbu ör­nek mevcuttur.

Bunlar arasında bazı delâillerle rüşdiye talebeleri için hazır­ladığı meşk'ler zikredilebilir.

Kaynaklarda birçok delâil ile beş adet şifâ-i şerîf ve bir mushaf yazdığı be­lirtilmektedir.