Hit (1046) Y-2608

Ahmed Efendi Mestçizade

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1174 h
Görevi : Uzm.Alanı : Hat Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-05 Güncelleyen : /0000-00-00

AHMED EFENDİ, Mestçizâde

Türk hattatı.

İstanbulludur.

Babası Hacı Abdullah Efendi'dir.

Hat sanatını Hoca Mehmed Râsim'den öğrendi ve 1731'de icazet aldı.

Mehmed Râsim Efendi'den sonra Galata Sarayı yazı hocalığına tayin edil­di.

Daha sonra Hüseyin Habirden bo­şalan Enderun Mektebi hat hocalığına naklolundu.

Vefatında Mahmud Paşa Türbesi hazîresinde Tophaneli Mehmed Emin Efendi'nin kabri yakınına defne­dildi.

Hocası Mehmed Râsim Efendi'nin mezar taşı için yazdığı ibare, isim kıs­mı değiştirilerek kendi mezar taşına da hakkedilmiştir.

Ahmed Efendi, Şeyh Seyyid Ahmed Raüfi’ye intisap etmişti.

Kaynaklarda şa­irliğinden bahsedilirse de şiirlerine rast­lanmamıştır.