Hit (1568) Y-2586

Ahmed b. Cemil el Amidi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Mimar Uzm.Alanı : Mimarlık
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-06-30 Güncelleyen : /0000-00-00

AHMED b. CEMİL el-ÂMİDÎ

Anadolu'da adı bilinen ilk İslâm mimarı.

Hayatı hakkında bilgi yoktur.

X. yüzyıl başlarında Abbasî Halifesi Muktedir-Billâh tarafından yeniden inşa ettirilen Diyarbekir surlarında çalıştığı, Harput (Dağ) Kapısı ile Mardin (Tel) Kapısı bö­lümlerindeki 297 (909) tarihli dört ki­tabede adının bulunmasından anlaşıl­maktadır.

Kitabelerden "el-mühendis" unvanını taşıdığı ve Diyarbekirli (Âmidî) olduğu öğrenilen Ahmed b. Cemîl'in sur­ları yeniden inşa sırasında eski plan ve cephe düzenlerine bağlı kalıp kalmadığı­nı, değişiklik yapmış ise bunların hangi bölümlerde ve ne ölçüde olduğunu tesbit etmek bugün için mümkün değildir.

An­cak Diyarbekir'in pek çok defa mâruz kaldığı muhasaralar sırasında çeşitli bi­çimlerde zorlanmalarına rağmen bu ka­pıların bugüne kadar sağlam vaziyette kalmış olmalarında, Anadolu'daki İslâm mimarisinin adı bilinen bu ilk sanatkârı­nın mühendislik bilgisiyle ve uyguladığı inşaat tekniğindeki başarısıyla büyük pay sahibi olduğu anlaşılmaktadır.