Hit (1518) Y-2581

Ağleb b. Amr (Cüşem) b. Ubeyde (Abide) el İcli

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 21/642
Görevi : Şair Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-06-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Ağleb b. Amr (Cüşem) b. Ubeyde (Abîde) el İclî

Recez şairi tabiî.

Câhiliye devrinde doğdu.

İslâmiyet'i kabul ederek Medine'ye yerleşti.

Hz. Peygamberle görüşemediği için sahabe olamadı.

Hz. Ömer'in hilâfeti zama­nında Sa'd b. Ebû Vakkas'la çıktığı ga­zada Küfeye yerleşti ve kendisine maaş bağlandı.

Muammerûn'dan kabul edilen Ağleb, katıldığı Nihâvend Savaşında doksan yaşlarında iken şehid düştü.

Ağleb'den önce recez bahrinde en fazla üç beyit söylenirken, o ilk defa kaside tarzında uzun recezler inşad ederek bu konudaki yeniliğin öncüsü oldu.

Ebü'n-Necm el-İdî ile Accâc gibi şairler Ağleb'in öncülüğünü yaptığı bu akımı devam ettirmişlerdir.

Şiirlerinden bazı parçalar tabakat ve antoloji kitap­larında günümüze kadar gelmiştir.

Ay­rıca onun bir divanından söz ediliyorsa da bu eserine henüz rastlanmamıştır.