Hit (1198) Y-2575

Agehi Mansur

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Vardar Yenicesi D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 985/1577
Görevi : Kadı,Müderris Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-05 Güncelleyen : /0000-00-00

AGEHÎ, Mansûr

Divan şairi

Rumeli'de Vardar Yenicesi'nde doğ­du.

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.

Bazı tezkirelerde medrese öğrenimin­den sonra Kaptan Piyâle Paşa'nın mai­yetinde donanmada görev yaptığı kaydedilmekte, ayrıca "Hoca Kaynı" laka­bıyla tanınan Mahmud Çelebi'nin yanın­da mülâzım olduğu bilinmektedir.

İstan­bul ve Gelibolu'da müderrislik ve kadı­lık yaptı.

Kadılıktan mâzul iken vefat etti. Kafzâde Fâizî, " Âgehî ‘ye kıla rah­met Mennân" mısrasını onun ölüm tarihi olarak göstermektedir (985/1577).

Faziletli, cömert, hoşsohbet, rind, âlim ve zeki bir kişi olan Âgehî’nin mi­zah kabiliyeti oldukça yüksek bir şair olduğu kaynaklarda zikredilmektedir.

Az yazmış olmasına rağmen divan şair­lerinin kudretlilerinden kabul edilmiştir.

Mürettep bir divanı bulunmamakta, şi­irlerine çeşitli mecmualarda rastlan­maktadır.

Mahallî bir renk taşıyan âşı­kane duyguların denizcilik tabirleriyle anlatıldığı orijinal bir kasidesi şaire bir hayli şöhret kazandırmıştır.

Otuz bir beyitten meydana gelen kaside, bugün unutulmuş birçok denizcilik teriminin anlaşılması bakımından önemlidir.

Dev­rinde ve daha sonra büyük ilgi görerek birçok şair tarafından tahmis ve tanzir edilmiştir.

Kaynaklar, kasidenin Piyâle Paşa'nın Akdeniz seferi (1555) dönüşün­den sonra yazılmış olabileceğini, Piyâle Paşanın seferden dönünce kasideyi Ka­nunî Sultan Süleyman'a arz ettiğini, pa­dişahın da şaire mükâfat olarak İstan­bul'da Molla Şeref Medresesi müderris­liğini verdiğini naklederler.

Divan şiirine değişik bir söyleyiş tarzı getiren bu manzume ve tahmisleri, A. Tietze tara­fından neşredilmiştir.

Âgehî’nin kaynaklarda zikredilen, an­cak yakın tarihlere kadar hiçbir nüsha­sına rastlanmayan Sigetvar Fetihna­mesi adlı eserinin iki nüshası Hüseyin Gazi Yurdaydın tarafından bulunmuş­tur.

Bunlardan Ankara İl Halk Kütüpha­nesinde bulunan nüsha Sigetvar Târi­hi adı ile kayıtlıdır (nr. 686).

Bu nüsha­dan, Agehî’nin bizzat Sigetvar seferine katıldığı, eserini Sokullu Mehmed Pa­şaya takdim ettiği ve bu sırada da ka­dı olduğu öğrenilmektedir.

Eserin diğer nüshası Fetihnâme-i Kal'a-i Sigetvar adıyla İstanbul Üniversitesi Kütüphane­sinde (TY, nr. 3884) bulunmaktadır.

Age­hrnin Menâkıb-ı İmam Gazzâlî adlı mensur bir eseri de Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Hacı Mahmud Efendi, nr. 4651).

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort