Hit (1162) Y-2571

Aga Mirek

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Ressam Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-06-27 Güncelleyen : /0000-00-00

ÂGÂ MİREK

XVI. yüzyılda yaşayan

tasvir sanatçısı.

İsfahan seyyidlerindendir ve Behzâd'ın talebesidir.

Tebriz Sarayı'nda Şah Tahmasb'ın (1524-1576) nakışhanesinde çalıştı ve şahın dostluğunu kazandı.

Tarrahlık ve ressamlıkta, yani mürek­keple resim yapmada büyük ün sahibi idi.

Dost Muhammed, Mîr Musavvir ile beraber "Câmhâne" adıyla da anılan Behrâm Mirza Sarayı'nın duvar resimle­rini yaptıklarını belirtir.

Sâm Mirza ise onun 951'de (1544) Şah Tahmasb nakışhanesinde çalışan sanatkârların reisi olduğunu söyler.

Kâdî Ahmed de, Teb­riz Sarayı'nda ordu teçhizatını temin et­mekle görevli bir memur olduğunu yaz­maktadır.

Osmanlı sarayında çalışan ressam Şah Kulu'nun ve Tebrizli Sultan Muhammed'in hocası olduğu kaynak­larda belirtilmektedir.

İmzasını taşıyan en tanınmış minya­türleri, Londra British Library'de bulu­nan ve Tahmasb Nizamîsi olarak tanı­nan bir "Nizamî Hamsesi'nde yer alır. "Houghton Şehnâmesi'nde de imzalı tasvirleri vardır.