Hit (941) Y-2558

Adevi Ali B Ahmed Ebül Hasen Ali B Ahmed B Mükremillah (Mükerrem) Es Saidi El Adevi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Benî Adî D.Tarihi : 1112/ 1700
Ö.Yeri : Kahire Ö.Tarihi : 1189/1775
Görevi : Uzm.Alanı : Fıkıh
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-05 Güncelleyen : /0000-00-00

ADEVÎ, Ali b. Ahmed

Ebü'l-Hasen Alî b. Ahmed b. Mükremillâh (Mükerrem) es-Saîdî el-Adevî

Mâliki fakihi.

Mısır'ın Saîd bölgesinde Menfelût ya­kınlarındaki Benî Adîde doğdu (1112/ 1700).

Daha sonra Kahire'ye giderek Muhammed el-Büleydî, Abdullah el-Mağribî, İbrahim el-Feyyûmî, Salim en-Nefrâvî, Şelebî ve Hifnî gibi âlimlerin derslerine katıldı.

Mâlikî fıkhında büyük bir otorite olarak halk ve yöneticilerin sevgi ve saygısını kazanan Adevî, başta Ezher olmak üzere Kahire'deki birçok medresede ders verdi.

Aralarında Derdîr, Desûkî, Kal'î, Bennânî gibi âlimlerin de bulunduğu pek çok talebe yetiştirdi.

Şeyh Ali b. Muhammed eş-Şinnâvî vasıta­sıyla Ahmediyye tarikatına intisap etti.

10 Receb 1189'da (6 Eylül 1775) Kahire'de vefat etti.

Zamanında Mâlikî fukahasının en ön­de gelenlerinden olan Adevî, Mâlikî fık­hına dair eserlerin şerhlerine haşiyeler yazan ilk müellif olarak da bilinir.

Eser­lerinin hemen hepsi haşiye tarzındadır.

Eserleri:

Zürkân’nin Ali El-Menûfî’ye Ait El '/Zziyye {Eimukad-Dimetü'l-'İzziyye) Adlı Esere Yaptığı Şer­hin Haşiyesi

Haraşî’nin, Ha­lil B. İshak'ın Muhtaşar'ma Yaptığı Şer­hin Haşiyesi

İbn Ebû Zeyd El-Kayrevânî’nin İüsdie'sine Ali El-Menûftnin Kifâyetü't-Tâlibi'r-Rabbânî Adıyla Yaptığı Şerhin Haşiyesi

Ed-Dürretul-Ferîde 'Ale'l-Kelimâti't-Tevhîdiyye

Haşiyeala şerhil elfiyye

Haşiye ala şerhis süllem .

Haşiye ala şerhil Cevhere .