Hit (2129) Y-250

Aygün Ülgen

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İzmir D.Tarihi : 1958
Görevi : Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Sanat Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) Mezuniyet : Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Aygün Ülgen

Türk Kültür Tarihi, Türk Sanatı Tarihi Uzmanı

İlk ve ortaöğrenimini İzmir'de tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden (1980) "İzmir'deki Sivil Mimarlık Yapıları" adlı tezle mezun oldu.

Aynı fakültenin Umumî Türk ve Asya Tarihi ile Yeniçağ Tarihi kürsülerinin derslerine devam ederek sertifika aldı.

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak ders verirken bir yandan da yüksek lisans programına devam etti.

1989 yılında "Tanzimat Döneminden Günümüze Kalan İstanbul Sarayları (1839-1876)" adlı teziyle yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Doktorasını ise "Klâsik Devir Osmanlı Camilerinde Minarenin Konumu" adlı çalışmasıyla 1993 yılında tamamladı.

1996 yılında yardımcı doçent ve daha sonra doçent kadrosuna atandı.
Türk sanatı konusunda yazdığı makaleler Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Türk Edebiyatı, Tarih ve Medeniyet, Bir, İlgi, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Tuna Mektupları Dergisi, Tarih ve Düşünce, Ahice Dergisi dergileri ile Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı (1995), İstanbul Armağanı 2 (1996), Osmanlı, Türk Dünyası Kültür Atlası gibi ortak kitaplarda yayımlandı.

Osmanlı Ansiklopedisine maddeler yazdı.

Eserleri:

  • İzmir'deki Sivil Mimarlık Yapıları
  • Tanzimat Döneminden Günümüze Kalan İstanbul Sarayları (1839-1876) (Master Tezi )
  • Klâsik Devir Osmanlı Camilerinde Minarenin Konumu (Doktora tezi)
  • Tarihi ve Turistik Yerleriyle Eminönü İlçesi (1995)
  • Klâsik Devir Minareleri (1996).