Hit (1635) Y-24

Rahmi Hüseyin Ünal

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Antalya / Akseki D.Tarihi : 1937
Görevi : Araştırmacı,Öğretmen Uzm.Alanı : Sanat Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Fransızca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-02-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Rahmi Hüseyin Ünal ;

1948'de İzmir İnkılap İlkokul undan, 1952'de İzmir Saint-Joseph Fransız Ortaokulundan, 1955'te İzmir Atatürk Lisesinden, 1959'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. 1959-61 yıllan arasında Osmaniye (Adana) Ortaokulunda öğretmenlik yaptıktan sonra, 1961 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine asistan olarak atandı. 1963te Fransa'ya gönderildi. Paris Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde "Les Monuments İslamiaues Anciens de la Ville d'Erzurum et de sa Region" başlıklı doktora tezini tamamlayarak 1965 yılında Erzurum'daki görevine döndü. 1968'de "Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Döneminde Taçkapılar konulu tez ile doçent oldu. "Diyarbakır İli'ndeki Bazı Türk - İslâm Anıtları Üzerine İncelemeler" başlıklı takdim tezi ile 1976 yılında profesörlüğe yükseltildi. 1978'de Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesine sanat tarihi profesörü olarak atandı.
Makalelerini Revue des Etudes İslamiaues, Erzurum İl Yıllığı 1967, Sanat Tarihi Yıllığı, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Enstitüsü Dergisi, Art and Archeölogy Research Papers, Atatürk Üniversitesi 50. Yıl Armağanı, Vakıflar Dergisi, Atatürk Üniversitesinin Kuruluşunun XX. Yıl Armağanı, Fifth İnternational Congress of Turkish Art, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi, Millî Kültür, X. Vakıf Haftası Kitabı, Sanatsal Mozaik, Skylife, Art Turc / Turkish Art dergi ve kitaplarında yayımladı. The Dictio-nary of Art ve TDV İslâm Ansiklopedisi için madde yazdı. Çevirilerini, Revue des Etudes islamiaues, EÜ Sosyal Bilimler Fakültesi dergilerinde ve Birgi Tarihi-Tarihi Coğrafyası ve Türk Dönemi Anıtları içinde yayımladı.

Eserleri :

TÜRKÇE:

  • Diyarbakır İli'ndeki Bazı Türk - İslâm Anıtları Üzerine Bir İnceleme (1975),
  • Osmanlı Öncesi Anadolu - Türk Mimarisinde Taçkapılar (1982)
  • Çifte Minareli Medrese (Erzurum)(1989)
  • Erzurum Yakutiye Medresesi (1992).

FRANSIZCA:

  • Les Monuments İslamiaues Anciens de la Ville d'Erzurum et de sa Region (Paris, 1968)
  • L'Etude du Portail dans l'Architecture Pre-Otto-mane (1982)