Hit (961) Y-2271

Ali Fuad Başgil

Künyesi : Ord.Prof. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Samsun/Çarşamba D.Tarihi : 1892
Ö.Yeri : ? Ö.Tarihi : 1967
Görevi : Akademisyen,Dekan,Milletvekili,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hukuk
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Fransızca, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-18 Güncelleyen : /0000-00-00

AliFuad Başgil

İlk Öğrenimini Çarşamba'da tamamladı. Orta Öğrenim'inin bir Bölüm'ünü İstanbul'da yapıp I. Cihan Savaşı'na katıldı.
Kafkasya Cephesi'nde savaştı.
Savaş'tan sonra Paris Buffone Lisesi ( 1921) ve Greboble Hukuk Fakultesi'nde verdikten sonra Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümü ile Paris Siyasal Bilgiler Okulu'ndan Mezun oldu (1929).
Türkiye'ye döndüğünde MEB Yüksek Öğrenim Genel Müdür Yardımcısı oldu. Bir Yıl sonra Ankara Hukuk Fakultesi'nin açtığı Doçentlik Sınavı'nı kazanarak bu Fakulte'ye Doçent olarak atandı.
1932 de Profesörlüğe yükseldi.
1933 de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakultesi'ne atandı. Burada Uzun Yıllar Öğretim Üyeliği ve 1938 de Dekanlık yaptı.
1939 da Ordinaryüs Prof.oldu.
Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti'ni kurdu. Hatay'ın Bağımsız bir Devlet olarak İlan'ıyla İlgili olarak Hatay Anayasası'nı hazırladı.
Yeniden Ankara'ya dönerek Siyasal Bilgiler Fakultesi ve Hukuk Fakultesi'nde Prof. yaptı. (1943).
27 Mayıs İhtilali'nden sonra 147 likler arasında yer aldı. Kuruluş Çalışmalar'ına Katkı'da bulunduğu AP Listesinden Ekim 1961 Seçim'inde Samsun Senatörü seçildi.
Cumhurbaşkanlığı’na Adaylığını koydu, sonra geri çekilerek Senatörlük'ten de İstifa etti.
İsviçre'ye gitti ( 1962). Cenevre Üniversitesi’nde Türk Tarihi ve Dili Dersleri verdi.
1965 Seçimleri'ne katılarak AP den İstanbul Milletvekili seçildi.
17 Nisan da öldü.

ESERLERİ

 • La kuestion des Droits,
 • Klasik Ferdi Hak ve Hürriyetler Nazriyesi ve Muasır Devletçilik Sistemi,
 • La Vie Juridikue des Peuples,
 • Esas Teşkilat Hukuku Dersleri,
 • Türkiye İş Hukuku,
 • Vatandaş'ın BMM ne Müracaat Hakkı,
 • Hukuk'un Ana Mesele ve Müesseseleri,
 • Türkçe Meselesi,
 • Vatandaş Hürriyeti ve Bunun Teminatı,
 • Demokrasi ve Hürriyet,
 • Gençlerle Başbaşa,
 • Din ve Laiklik,
 • İlmin Işığı'nda Günün Meseleleri,
 • Vatandaş Hakk ve Hürriyetleri'nin Korunması ve Anayasamızın Eksiklikleri ,
 • Demokrasi Yolunda/ Siyasi Hukuk Etütleri,
 • Din Nedir, Din Hürriyeti ve Laiklik Ne Demektir?,
 • 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri,

Adalet Partisi ,: İHO ve Kur’an Kursları AP İktidarları (1965-1980) Zamanında çoğaldı.