Hit (1513) Y-2240

Abdülhak Kemal Yörük

Künyesi : Ord.Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta : 20,yy
D.Yeri : D.Tarihi : 1897
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 25 Agu.1974
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Bakan,Hukukçu,Milletvekili,Öğretim Üyesi,Siyasetçi Uzm.Alanı : Hukuk,Siyaset Adamı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdülhak Kemal Yörük
Hadîka-i Meşveret özel okulunda ilk ve orta, Vefa İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. 1922'de İstanbul Mekteb-i Hukuk'tan mezun oldu. Birinci Dünya Savaşın'a asteğmen olarak katıldı.
1922'de Çerkeş Savcılığı görevine atanarak devlet hizmetine girdi. İstanbul defterdarlığı mümeyyizliği, Tütün İnhisarı (Tekel) İdaresi Hukuk müşavirliği, Mekteb-i Malûmat-ı Hukukiye öğretmenliği yaptı. 1928'de Mülkiye Mektebi devletler hususî hukuku profesörlüğüne atandı. Aynı görevle 1938'de İstanbul Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu profesörlüğüne getirildi.
1955'te ordinaryüs profesör oldu. Siyasete girdi ve Ekim 1961 seçimlerinde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinden Ankara Milletvekili seçildi. İkinci Koalisyonda Adalet Bakanlığı yaptı. 1967'de Millet Partisine girdi. 1966'dan itibaren Galatasaray Özel Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunda sosyoloji profesörü olarak ders verdi.

ESERLERİ:

  • Devletler Hususî Hukuku (4 Kitap, 1937–1938)
  • Hukuk Süjesi (1938)
  • Ahlâkla Hukukun Münasebeti (1942)
  • Hukuk Başlangıcı (1944,1954)
  • Hukukun Umumî Prensipleri (1949)
  • Sofistler ve Hukuk Görüşleri (1949)
  • Hukuk Felsefesinde Eflâtun Doktrini (1949)
  • Hukuk Felsefesi Dersleri (1952)
  • Hürriyet ve Şartla