Hit (1054) Y-2213

Hacı Feyzullah Efendi Nakşbendi (Eyyubî)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1284/1867
Görevi : Mesnevi Yorumcusu Uzm.Alanı : Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Hacı Feyzullah Efendi Nakşbendî(Eyyubî)

Nakşibendî şeyhlerindendir.
Zamanının Reîsül-Kurrâsı idi.
Eyüp civarında ikamet ettiği için Eyyûbî namıyla da tanındı.
Murad Buhârî Dergâhında şeyhlik ve Mesnevîhanlık yaptı.
Kabri Eyüp Nişancasındaki Murad Buhari Dergâhındadır.

ESERLERİ:

  • İşaretül-Maneviyye fi Âyîn-i Mevleviyye,
  • Ahsenüt-Tahdîs fi Rivâyetil-Hadîs.