Hit (826) Y-2212

Fenari (Alâeddin Ali)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 14.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : ?
Ö.Yeri : Bursa Ö.Tarihi : 1497
Görevi : Kadıasker,Mutasavvıf,Şair Uzm.Alanı : Devlet Adamı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Fenari (Alâeddin Ali)
Ünlü bilgin Molla Fenâri'nin torunu.
Şiirlerinde Gammî mahlasını kullandı.
Tahsilini tamamlamak için Orta Asya ve İran'da uzun bir seyahattan sonra memleketi olan Bursa ya döndü.
Bundan sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından Kazaskerlik göreviyle taltif edildi.
Din ilimlerinin yanı sıra matematik alanında da kendini yetiştirdi.
Tasavvuf ilminde Zeyniyye okuluna mensuptur.
Ders vermekle çok meşgul olduğu için fazla eser vermedi.
Kabri Bursa'da, Dedesi Molla Fenârî'nin türbesindedir.

ESERLERİ:

  • Şerh-i Kâfiye,
  • Tecnîs Şerhi.