Hit (2155) Y-2181

Abdülhakim Yüce

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : abdulhakimyuce@hotmail.com
D.Yeri : Batman D.Tarihi : 1962
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdülhakim Yüce

1962 yılında doğdu.

1986'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.

İki yıl boyunca, alanında araştırma yapmak gayesiyle görev almayıp, özel dersler aldı ve ilmî araştırmalar yaptı.

1988 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktora çalışmalarına ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaizlik görevine başladı.

Başkanlığın görevlendirmesiyle, Almanya'nın Köln ve Fransa'nın Paris şehirlerinde belli sürelerle görev yaptı.

1992'de, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Tasavvuf Anabilim Dalı'na, asistan olarak atandı. Aynı yıl, Razî'nin Mefatîhu'l Gayb Adlı Tefsiri'nin İşârî Yönü (Razî'nin Tefsirinde Tasavvuf adıyla basıldı) adlı tezini bitirerek, alanında doktor oldu.

1993 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalına Yar. Doç. Dr. olarak atandı.

1997'de Doçent, 2003'te Profesör oldu.

İngilizce ve Arapça bilen Yüce, halen bu görevine devam etmektedir.

ESERLER

Kitap

· Razi'nin Tefsirinde Tasavvuf (Doktora), İzmir, 1996. XIII+270.

· Kalb Hayatı, (er-Riaye) (Muhâsibî'den çeviri), İzmir, 1997. H+562.

· Gece İbadeti, İzmir, 1999. M+163.

· Şehitlik ve Şehitlerin Hayatı, İst. 2001. 189.

· Tasavvuf ve Bidat, İst. 2001, 118.

· Efendimizin Bir Günü, İzmir, 2007, 173.

Makaleler

· Hakikate Ulaşma Metodu Olarak Tasavvuf Ve Menşei, YYÜ İlahiyat. Fak. Der. Y.1, s.1, Van, 1994, ss.43–54

· Bidat Kavramının Doğduğu Ortam, YYÜ İlahiyat Fak. Der. y.2, s.2, Van,1998, ss.91?105

· Bir İlim Olarak Tasavvuf, Tasavvuf (İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi), y.2, s. 4, Ankara, 2000, ss.17?41,

· Dinler Arası Diyalogda Tasavvufun Rolü (Tebliğ), II. Din Şurası, Ankara, 23?27 Kasım 1998. YYÜ İlahiyat. Fak. Der. y.3, s.3, Van, 2000, ss.13?34

· El-Lüma (Kitap Tahlili ve Tanıtımı), Tasavvuf (İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi), y.1, s.3, Ankara, 2000, ss. 185?195. Ayrıca Klasik Tasavvuf Kaynakları içinde, ed. A. Çınar, Ankara 2003, ss: 29?49.

· Ayet Ve Hadislerle Cami, Zaman Gazetesi, 07. 10. 1992

· İnsan Ve Şeytan Mücadelesi, Yeni Ümit (Dini İlimler ve Kültür Dergisi), y.4, s.15, İzmir, 1991, ss. 27?29.

· Mübarek Gün ve Gecelerin Toplum Hayatındaki Yeri, Zaman Gazetesi, 06. 02. 1993

· Abdullah b. Cahş (Biyografi), Yeni Ümit (Dini İlimler ve Kültür Dergisi), y. 5, s. 18, İzmir, 1992, ss.11?15.

· Selem Akdi, Yeni Ümit (Dini İlimler ve Kültür Dergisi), y.3, s.11, İzmir, 1990, ss.38?42.

· Kuran Perspektifinden Hz. Ebû Bekir, Yeni Ümit (Dini İlimler ve Kültür Dergisi), y. 5, s.18, İzmir, 1992, ss. 30?31.

· Tevekkül Anlayışı Saptırılıyor, Zaman Gazetesi, 05.09.1999

· Hz. Muhammed Güneşinden Aydınlanan Yıldız Mevlana, Zaman Gazetesi, 15.12.1994

· Sosyal Bunalımlar ve Peygamber Tavrından Bir örnek, Zaman Gazetesi, 23.04.1998

· Mürşid ve Usulu, Zaman Gazetesi, 24 Nisan 1989.

· Şehir Planlamasında Caminin Yeri, Zaman Gazetesi, 05.10.1993.

· Kuran-ı Allah Koruyor, Zaman Gazetesi, 15 Ekim 1987.

· 18. Kalb ve Ruhun Cilası Evrad u Ezkar, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 16, s: 61, İst. Temmuz -Eylül 2003, ss. 24-26.

· Metafizik Evrende Arayışlar ve Yanlış Adresler, Satanizm Girdabı içinde, İzmir, 2003, ss: 51–79. Quests In The Metaphysical Word And Wrong Addresses, Satanism And False Mystical Trend, Ed. Louisa Cuningham, New Jersey, 47–72, 2003.

· Gece Kuran Okumanın Fazileti, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 16, s: 62, İst. Ekim-Aralık 2003, ss. 41–43.

· Bidat ve Yenilikler, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 16, s: 59, İst. Oca-Şubat-Mart, 2003 ss. 24–29.

· Dost İkliminin Güllerinden: Vefa, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 17, s: 65, İst. Temmuz-Eylül 2004, ss.56–60.

· Das Martyrertum-eine Definition Kann ein Terrörist ein Martyrer sein, Terror und Sebstmordattentate (Red. Ergun Çaban) içinde, ss. 87–101; İzmir, 2005.

· Le Martyre Defınıtıon Un Terroriste Peut-İl Étre Un Martyr Terrorısme Et Attentats Suıcıdes (Red. Ergun Çapan) İçinde, İzmir, 2005; Ss. 83–95.

· Evliyaullahın Sultanı Şeyh Abdülkadir Geylanî, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 17, s: 67, İst. Ocak-Şubat Mart 2005, ss.41–45.

· Kuran ve Şifre, Diyanet İlmi Dergi, c. 41, s. 1, Ocak-Şubat-Mart 2005, ss. 109–118.

· Tasavvufta İnsan-i Kamil ve Mevlana, Tasavvuf (İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi), y. 6, s. 14, ss.63–77, Ocak-Haziran 2005.

· Kozmik Yetki: Tasarruf, Tasavvuf (İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi), y. 6, s. 15, Temmuz-Aralık 2005, ss. 37–49.

· Tasavvuf Terimleri, Bilge Adam, y. 3, s. II, Ekim-Aralık 2005, ss. 67–71.

· Peygamber Efendimizin Bir Günü, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 18, s: 72, Nisan - Mayıs - Haziran 2006, İst, 36–41.

· Kulluğun Derunî Boyutu Tevazu, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 18, s: 73, Temmuz- Ağustos- Eylül 2006, 22–33.

· Efendimizin Dua Günlüğü, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 18, s: 74, Ekim-Kasım-Aralık 2006, İst, 38–43.

· Mevlana Düşüncesinin Mihveri, Seçkin Bir Peygamber Varisi Mevlana içinde, İst. 2006, s. 11.

· Kalp Ameli, Amelin Kalbi, Samimiyet, Diyanet Aylık Dergi, Şubat 2007, İst. s. 194, ss.18–21.

· Takva Ehlinin Reislerinden: Haris el-Muhasibi, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 18, s: 76, İst. Nisan-Mayıs-Haziran, 2007, ss. 58–62.

· İnsan ve Gaflet, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, s. 98, Haziran, 2007, ss. 22–26

· Bütün Varlığın Zikir Halkası: TESBİHAT, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 18, s: 77, İst. Temmuz-Ağustos-Eylül, 2007, ss. 16–21.

· Bir Cennet Hazinesi: La Havle Yeni Ümit (Dini İlimler ve Kültür Dergisi) Ekim-Kasım-Aralık 2007, İst. s: 78, yıl: 18, ss. 33–41.

· İlim ve Gayret Deryası: Fahruddin er-Razî, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 20, s: 79, İst. Ocak-Şubat-Mart, 2008, ss. 36–41.

· En Diri Gönüllere Bile Kezzap: GAFLET, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 20, s: 80, İst. Nisan-Mayıs-Haziran, 2008, ss. 31–35.

Bildiriler

· Dini Anlama ve Anlatma Metodu (Konferans), Van, 07. 10. 1999.

· Hz. Peygamberin Nezaket ve Kibarlığı (Tebliğ), Kutlu Doğum Haftası Paneli, Almanya / Nürnberg, 24.10.2000.

· Sünnetin Bağlayıcılığı, (Tebliğ) Kutlu Doğum Haftası Paneli, Muş, 24. 04. 2001.

· Hz. Peygamberin Aile Hayatı, (Tebliğ), Kutlu Doğum Haftası Paneli, Gaziantep, 22 Nisan 2005.<