Hit (863) Y-2153

Rahmi İbrahim

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Girit / Kandiye D.Tarihi : 1839
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1894
Görevi : Kâtip,Mutasavvıf Uzm.Alanı : Divan şiiri
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Rahmi İbrahim
İptidaî Mektebini bitirdikten sonra dayısı Noca Salih Racih Efendi'den ve diğer âlimlerden ders aldı.
Kandiye, Nalviz. İzmir gibi şehirlerde kaymakam muavinliği,
İdare meclisi başkâtipliği gibi görevlerde bulundu.
Yakalandığı bir hastalıktan kurtulamayarak İstanbul’da öldü.
Vasiyeti gereği İskenderun yakınlarındaki Bilân beldesine defnedildi.
Çevirilerinden mutasavvıf olduğu anlaşılmaktadır.

ESERLERİ:

  • Vâsıtatü's-Sülûkf İSiyâseti'l-Mülük (çeviri),
  • Ferâidü'l-Fevâid (Hafız Dîvanı Şerhi),
  • Âdâb-ı İnsan (Gazali elen).
  • Risâle-i Rabıta (Mevlâna Hâlid'den).

open