Hit (812) Y-2135

Fikret Türkmen

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Abdili köyü / Boğazlıyan / Yozgat D.Tarihi : 04.Tem.45
Görevi : Araştırmacı,Öğretmen,Yazar Uzm.Alanı : Folklor Araştırmaları
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Fransızca, Rusça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Fikret Türkmen
İlkokulu köyünde, ortaokulu Boğazlıyan'da bitirdi. Bursa Işıklar Askeri Lisesi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü (1967) mezunu.
Konya'da bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Atatürk Üniversitesine halk edebiyatı asistanı olarak girdi (1968). Doktorasını "Âşık Garip Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma" adlı tezi ile (1972) burada tamamladı.
1974 yılında Fransa’ya giderek Paris'te Prof. Dr. Pertev Naili Boratavın yanında Sorbonne'daki folklor metodolojisi ve halk edebiyata ile ilgili ders, seminer ve konferanslara katıldı.
1978 yılında atandığı EÜ Edebiyat Fakültesinde 1980'de "Tahir ile Zühre" adlı tezi ile doçentliğe, 1986'da "Nasreddin Hoca Fıkraları'' çalışmasıyla profesörlüğe yükseldi.
Dokuz Eylül ve Üniversitesinde ders verdi.
Ege Üniversitesinde Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün müdürlüğünü, Türk Halk Bilimi (Folklor) Anabilim Dalının başkanlığım, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün müdürlüğü ile Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu üyeliğini sürdürdü.
İLESAM, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve TDK Bilim Kurulu üyesidir.
1992'de Azerbaycan Devlet Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora unvanı verildi.
Manas Destanı eseriyle 1995'te Manas–1000 Nişanı'nı ve 1996'da TÜRKSAV Türk Dünyasına Hizmet Ödülü ile Türkmenistan Mahdumkulu Ödülünü aldı. Halk hikâyeleri üzerine araştırmalarıyla tarandı.
1990 yılında "Ege Bölgesi Sözlü ve Yazdı Kültür Ürürüerinin Derlenmesi Projesi"ni tamamladı. Devlet
Planlama Teşkilatınca desteklenen ve destan metinlerinin yaklaşık yüz kırk büyük cilt halinde yayınlanması planlanan "Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi"ni yürüttü. Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok kongre ve konferansa katıldı, Türkçenin yanında Fransızca ve Rusça makaleleri yayımlandı.
Türkmen'in Aşık Garip adlı kitabı kısaltılarak İtalyancaya çevrildi.

ESERLERİ:

 • Âşık Garip Hikâyesi Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma (1974)
 • Tahir ile Zühre Hikâyesi (1983, ilaveli 2. baskı, 1998)
 • Aziya (Kâmil V. Nerimanoğlu ve M. öner ile birlikte, 1992)
 • Letâif-i Nasreddin Hoca (Burhaniye Tercümesi -İnceleme, Şerh (1989; ilaveli 2. baskı 1998)
 • Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri (1992, Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu ve Mustafa öner ile birlikte)
 • Sahada Folklor Deneme Teknikleri (1992)
 • Manas Destanı Üzerine İncelemeler - Çeviriler I (1995)
 • Manas Destanı (Alimcan İnayetle, 1995)
 • Türkmen Şiiri Antolojisi (Gurbandurdı Geldiyev'le, 1995)
 • Halkbilimi Yöntemi (K. Krohn J. Krohn'dan, Günsel Içöz'le, 1995)
 • Nasreddin Hoca Latifelerinin Şerhi (Burhaniye Tercümesi, 1999).

ÇEVİRİ:

 • Halk Bilimi Yöntemi (K. Krohon J. Krohon'dan, 1995).