Hit (1454) Y-213

Abdüllatif Efendi

Künyesi : Lakabı : Latifi
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Kastamonu D.Tarihi :
Ö.Yeri : Mısır Ö.Tarihi : 990(1582)
Görevi : Edebiyatçı Uzm.Alanı : Edebiyat,Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-09-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Lâtifi Abdüllâtif Efendi

Edebiyatçılardan ve hal tercemeleri ulemasından olup Kastamonu'ludur.

Hayatını (Tezkiretü'ş-Şuarâ) adlı eserinde yazmıştır.

Nesri nazmından daha kuvvetlidir.

Bir ara imaret kâtibliğinde bulunup sonradan Hazret-i Eyyüb Ensarî vakfına kâtib olmuştu.

990 (1582) târihinde Mısır'dan Yenbu'a giden bir gemide yolculuk yaptığı sırada meydana gelen şiddetli bir fırtınada boğularak vefat etmiştir.

(Tezkire-i Riyazide Mısır'da vefat ettiği yazılıdır.)

Eserleri:

Tezkiretü'ş-Şuarâ

Nesrü'l-Leâlî

Rebîa-yi Ezhar

Enîsü'l-Füsehâ

Fusûl-i Erbaa

Risale-i Evsaf-ı İstanbul

Müretteb Dîva

Münazara

Sohbetü'l-Uşşâk (100 hadis-i şerifin tercemesidir.)

Nazmü’l Cevahir (İmam-ı Ali’nin hikmetli veciz sözlerini terceme etmiştir.)

Eserlerinden Nesrü`l-Leâlî, Evsâf-ı İstanbul, Füsûl-i Erbaa, Rebîa-yi Ezhar`ı ihtiva eden bir mecmua Bursalı Mehmet Tahir Efendi tarafından Müze-i Hümâyûn Kütüphanesine hediye edilmiştir.