Hit (1105) Y-2094

Ahmet Turan

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : aturan@omu.edu.tr
D.Yeri : Hatay/Dörtyol D.Tarihi : 02.Nis.42
Görevi : Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Mezhepler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-11-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Turan


2 Nisan 1942 tarihinde Hatay/Dörtyol'da doğdu.

İlk ve ortaokulu Dörtyol'da, liseyi İskenderun'da okudu.

1967 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
Doktorasını Sorbonne Üniversitesi (Fransa) Edebiyat Fakültesinde "Les Nusayris de turguie dans la

Region d'Hatay (Antioche)" (Hatay Nusayrileri (Alevileri - Fellahları) adlı tezi ile (1973) tamamladı.
Aynı yıl Arapça öğrenmek ve alanında araştırma yapmak üzere bir yıl için Tunus'a ve altı ay için Londra’ya gönderildi.

Haziran 1973te Türkiye'ye döndü.

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığında uzman (1975–76); Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi (1976–82), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi (1982–83) ve 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (1983-) öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1988'de “Güneydoğu Anadolu'da Yaşayan Yezidiler” tezi ile doçent, 1994'te profesör oldu.
"Müslüman Türklerde Spor ve önemi" başlıklı ilk yazısı 1982 yılında Diyanet Dergisi'nde (sayı: 285), daha sonraki yazıları İlahiyat Fakültesi Dergisi (Samsun, 1987–96) ve Diyanet gazetesinde yer aldı.

Eserleri:

Les Nusayris de Turquie dans la Region de Hatay (Antioche), Paris, 1973, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

İslamiyet’te Spor ve Önemi, Diyanet İşleri Başk. Yay. Ankara 1985.

Yezidiler, Samsun 1994.

İslam Mezhepleri Tarihi, Samsun, 1993 (İkinci bas-kı, 2000).

Makaleleri:

Türk Kültür Tarihi Ders Notları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi, Ankara 1976.

“Uluslar arası Beden Eğitimi Federasyonuna Göre Beden Eğitimcisinin Görevleri” Voleybol Dergisi, Sayı: 2, ss. 31–35, Ankara 1982.

“Müslüman Türklerde Spor ve Önemi”, Diyanet Gazetesi, Sayı: 285, Ankara, 1982.

“Din ve Güreş”, Spor Yorum Dergisi, ss. 57–58 İstanbul, 1983.

“Türkiye Yezidileri Üzerine Bir Rapor”, Samsun, 1985.

“Hz. Muhammed’in Gençliğe Spor Eğitimi Konusunda Öğütleri”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bülteni, Gençlik Yılı Özel Sayısı, Ankara, Mayıs 1985.

Hz. Muhammed'in Örnek Hayatında İslamda Spor, Samsun 1986.

“Yezidiler”, OMÜ Eğitim Fakültesi Der. Sayı 1, Sam-sun, 1986.

“Yezidi İnanç ve İbadetleri”, OMÜ. İlah. Fak. Der. Sayı: 1, Samsun, 1986.

“Yezidiliğin Aslı Kurucusu ve Tarihçesi”, OMÜ. İlah. Fak. Der. Sayı: 3, Samsun, 1989

“Yezidi Din Adamları”, OMÜ. İlah. Fak. Der., Sayı: 4, Samsun, 1990.7-

“Yezidilerin Toplumsal Yaşayışları”, OMÜ. İlah. Fak. Der., Sayı 5, Samsun, 1991.

“Les Premieres Dissidences dans L'Islam et la Naissance des Diverses Sectes”, OMÜ. İlah. Fak. Der. Sayı: 7, Samsun, 1993

Kitabu'l-Mecmu”, OMÜ. İlah. Fak. Der. Sayı: 8, Samsun, 1994.

“Süleymancılık”, OMÜ. İlah. Fak. Der. Sayı: 9, Samsun, 1997.

“Said-i Nursi ve Nurculuk”, OMÜ. İlah. Fak. Der. Sayı: 10, Samsun, 1998.

“Bir Alan Araştırmasının Anatomisi: Tokat Yöresi Alevileri, İnançları, Örf ve Adetleri”, OMÜ İlah. Fak. Der. Sayı: 20–21, ss. 35–68, Samsun, 2005.

“Günümüzde Sivas ve Çevresinde Yaşayan Alevîlerde İnanç Esasları”, OMÜ İlah. Fak. Der. Sayı: 24–25, ss. 13–35, Samsun, 2007.

Bildiriler:

“İslam Mezhepleri Tarihi Araştırmalarında Takip Edilmesi Gereken Yollar”, Günümüz Din Bilimleri ve Araştırmaları Sempozyumu, (27–30 Haziran 1987), Samsun 1989.

click here click married affairs