Hit (957) Y-2058

İhramcızade İsmail Hakkı

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Sivas D.Tarihi : 1880
Ö.Yeri : Sivas Ö.Tarihi : 1969
Görevi : Memur Uzm.Alanı : Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-13 Güncelleyen : /0000-00-00

İhramcızade İsmail Hakkı
Asıl adı İsmail Hakkı Toprak.
Nakşibendî tarikatının Halidiyye kolu mürşitlerinden, örtülüpınar mahallesinde doğdu.
Aslen Buharalı olan dedeleri, Kabe'nin örtüsünün değişim ve bakım hizmetiyle meşgul olduklarından dolayı İhramcılar diye anıldılar.
Bu sebeple kendilerine İhramcızâde denildi.
Sivas Çifte Minaredeki ilköğreniminden sonra ortaokulu bitirdi.
Medrese öğrenimini ise Şifâiyye Medresesinde yaptı.
Kendisini dinî ilimler alanında yetiştirdi.
Sivas'ta bulunan Arap Şeyh ve Mur Ali Baba'ya uzun yıllar hizmet ettikten sonra Tokat'a giderek Mustafa Hâki Efendi'ye bağlandı.
Tokat'ta İnhisar Dairesi (Tekel) Müskirat memurluğu görevinde bulundu.
1908'de Mustafa Hâki Efendi'nin Tokat Mebusu olarak İstanbul'a gitmesi üzerine Sivas'a Dü-yûn-ı Umûmiye memuru olarak döndü.
Zara Yun Çarhı Tuzlasına bağlı Cedid Tuzlası müdürlüğü görevinden 1931 yılında emekliye ayrıldı. Mustafa Hâki Efendi'nin ölümünden sonra Sivaslı Mustafa Tâki Efendiye bağlanan İsmail Hakkı Toprak, 1925 yılında Takı Efendi'nin ölümü üzerine İrşat (dinî yol gösterici) görevine getirildi.
Ulu Cami'nin tamiri ve ibadete açılmasına (1955-66) önderlikle birlikte, Sivas İmam Hatip Lisesinin açılması (1958-62),
Hoca imam Caminin minaresinin tamiri, Hayırseverler Camii (1962), Sofu Yusuf Camii, Serçeli Camii, Dikimevi Camii, Zara Cencin Köyü içme suyu ve köprüsü, Tozanlı Köprüsü (1943), Sivas ve çevresinde çeşitli sebil çeşmelerinin yapılmasına da önderlik etti.
Ulu Cami avlusuna defnedildi. Mustafa Hâki Efendi'nin mensur olarak kaleme aldığı Meulid isimli eseri Yâre Yadigâr adıyla 191 beyit olarak nazma çekerek 1969 yılında İstanbul'da yayımlandı.