Hit (1295) Y-2023

Cemal Tosun

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : cemal.tosun@divinity.ankara.edu.tr
D.Yeri : Sındırgı / Balıkesir D.Tarihi : 1961
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Eğitimi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Almanca, Arabça, Kırgızca, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Cemal Tosun

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Sındırgı/Balıkesir 1961

Lisans: 1985

Doktora: 1992

Doçent: 1994

Profesör: 2000

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: Almanca, Arapça, Kırgızca,Osmanlıca

Yurtdışı Görevler

· 1996–1997 Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde iki dönem Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Misafir Öğretim Üyesi olarak Pedagojik Formasyon dersleri vermiştir.

· 1999( Mayıs- Haziran) Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon dersleri vermiştir.

· 2–6 Ocak 2004 Almanya/Nürnberg Friedrich-Alexander Erlangen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yoğunlaştırılmış öğretmen yetiştirme programlarında dersler vermiştir.

· 16–19 Şubat 2004 Almanya/Nürnberg Friedrich-Alexander Erlangen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yoğunlaştırılmış öğretmen yetiştirme programlarında dersler vermiştir.

· 5–15 Mayıs 2004 Almanya/Nürnberg Friedrich-Alexander Erlangen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler vermiştir.

Sempozyumlar

· “Öğretmen Olarak Hz. Muhammed ya da Din Eğitiminde Hz.Muhammed’in Örnekliği Meselesi”, Hz. Muhammed ve Gençlik, TDV Yay., Ankara 1995, s. 79-90.

· “Türkiye’de Din Eğitimi Öğretimine Genel Bakış”, Tartışılan Değerler Açısından Türkiye, TDV Yay. Ankara 1996, s.95-111.

· “Osman Turan’a Göre Din Eğitimi”, Osman Turan’ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri, Ankara 1998, s.181-189.

· “Eğitim ve Din Eğitimi Politikaları”, Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitim ve Öğretimi, Ankara 1999, s. 517-525.

· "Din Eğitimi ve Öğretiminin Bilimselleştirilmesi”, (05.05.2000), Uluslar arası Avrupa Birliği Şurası", 3-7 Mayıs 2000, DİB. Yay., Ankara 2000, C:1, ss.412-425.

· “Yetişkinler Din Eğitim: Mahiyeti, İmkanları ve Problemleri”, Uluslararası Din Eğitimi Sempozyumu, Ankara 1997, s. 222-229.

· "Türkiya Respublukasındagı Elge Bilim Berüü Sisteması",Mektepke Çeyinki Tarbiya cana Baştalgıç Bilim Berüünün Aktualduu Maseleleri Sempozyumu. (Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Okullarının Güncel Meseleleri 13-14 Aralık 1996-Oş-Kırgızistan)

· "Batış Ölkölöründögü Dini Taalim-Tarbiya Berüü", Kuttuu Cumalık (Kutlu Doğum Haftası) Sempozyumu (26 Nisan- 2 Mayıs 1999 Oş-Kırgızistan)

· "Yüksek Öğretimde Din Eğitimi", Problemi Neprerivnogo Obrazovaniya vi Usloviyah Oblovleniya Obsestva- (Toplumun Gelişmesinde Kesintisiz Eğitimin Problemleri) Uluslar arası Sempozyumu (20-21 Mayıs 1999- Oş-Kırgızistan)

· “Das spirituelle Leben und religiös-moralische Erzihung in mittelasiatischen türkischen Staaten nachdem Ende der UdSSR.” in: Spritualität und ethische Erziehung Erbe und Herausforderung der Religionen Referate und Ergebnisse des Nürnberger Forums 2000 Hrsg: Johannes Lähnemann, ebv, Hamburg 2001 ff. 269-278.

· “Laizismus in der Türkei”, in: Alltag von Muslimen in Niedersachsen, Hrsg: Stadt Wolfsburg, (Islamwoche vom 4.11. bis 11.11.2000.) , Wolfsburg 2001.

· “Interreligiöser Dialog als Herausforderung in der Türkei und aus Türkischer Sicht” Tagung für Lehreninnen und Lehrer, Interkultureller und Interreligiöser Dialog, 7-11.10.2002, Gosslar Almanya.

· “İslamischer Religionsunterricht in interkultureller Perspektive: Ein islamischer Religionsunterricht, der zum İslam und zum interreligiösen Dialog erzieht”, der İslam im Westen-der Westen im İslam, 28.10.-01.11.2002 Osnabrück Almanya.

· “Katechismusunterricht in einer Globalisierten Welt”, 24 Eylül 2003, VIII. Nürnberg Forumu, (Bewahrung Entwicklung Versöhnung) ( 23-26 Eylül 2003)

· "Üçüncü Bin Yıla Girerken Din Eğitimi ve Öğretimi", Üçüncü 1000'e Girerken İslam Sempozyumu, (28-29-30 Nisan 2000)

· “Din Öğretiminin Bilimselleştirilmesi”, 10 Mayıs 2003, İslami İlimlerde Metodoloji Problemi, 10-11 Mayıs 2003

· “İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılanması Üzerine”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Bildiriler ve Müzakereler 16-17 Ekim 2003, Isparta. (R. Doğan ile birlikte), S.D.Ü.İlahiyat Fakültesi Basımı, Isparta 2004, ss.487-507.

· “Thesen zum Islamunterricht in der Schule als Begegnung mit einer multikulturell geprägten Umwelt“, Muslime im Dialog/ Positionierung einer islamischen Religionspadagogik im Westen, 21-23 2004 January, Osnabrück, Deutschland.

Konferanslar

· “Friedenserziehung in der Moschee”, 29 Eylül 2003, 2. Studienwoche zum Christlich-Islamischen Dialog, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, (29 Eylül-2 Ekim)

· “Die Heiligen Schriften in der Islamischen Katechese”, 30 Eylül 2003, 2. Studienwoche zum Christlich-Islamischen Dialog, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, (29 Eylül-2 Ekim)

· “Koran Didaktik Heute”, 1Ekim 2003, 2. Studienwoche zum Christlich-Islamischen Dialog, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, (29 Eylül-2 Ekim)

· “Moschee und Gesellschaft”2 Ekim 2003, 2. Studienwoche zum Christlich-Islamischen Dialog, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, (29 Eylül-2 Ekim)

ESERLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

· Tosun Cemal, “Batı Ülkelerinde Din Eğitimi ve Öğretimi”, Gumanizasiya Obşestva i Problemi Vısşego Obrazovaniya, Cilt: 1, 12-18 (1999)

· Tosun Cemal, "Batış Ölkölöründö Dini Talim-Tarbiya Berüül", Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, No: 1, 163-168 (2000)

· Tosun Cemal, Müzakere,( Havva Engin’ in Almanya ’ da Alevi- İslam Din Dersi başlıklı tebliğini müzakere) Uluslar Arası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, 28-30 Ekim 2005, 511-513 (2005)

· Tosun Cemal,“Frieden im Koran”, (B. Bilgin ile), Handbuch Friedenserziehung, hsg: W. Haussmann, H. Biener, K. Hock, R. Mokrosch,. 140-146 (2006)

· Tosun Cemal, “Der Islam türkischer Migranten im Verhaeltnis zum Islamischen Religionsunterricht”, hsg: Peter Graf, Religionen in Migration, 197-201 (2006)

· Tosun Cemal, „zur diskussion: christlich-islamischer dialog: „thesen zum islam der türkischen migranten in deutschland im hinblick auf islamischen religionsunterricht in den schulen“, braunschweiger beittraege für theorie und praxis von ru und ku, 117, 3 31-33 (2006)

· Tosun Cemal,“Thesen zum islamunterricht in der schule als begegnung mit einer multikulturell geprägten umwelt”, braunschweiger beiträge für theorie und praxis von ru und ku, 2 s.33-36 (2005)

· Tosun Cemal, “Katechismusunterricht in einer globalisierten Welt”, Bewahrung, Entwicklung- Versöhnung, Nürnberger Forums 2003, 300-312 (2005)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

· Tosun Cemal, “Katechismusunterricht in einer globalisierten Welt”, Bewahrung, Entwicklung- Versöhnung, Nürnberger Forums 2003

· Tosun Cemal, „Interreligiöse Erziehung als Herausforderung für die Islamische Religionspaedagogik,“ Visionen Wahr machen Interreligiöse Bildung auf dem Prüfstand, IX. Nürnberger Forum 26.-29. September 2006.

· Tosun Cemal, „Avrupa Birliğinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi: Almanya Örneği“, Recai Doğan’ın aynı isimli tebliğine müzakere, Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi, Milletlerarsı Tartışmalı İlmi Toplantı, İstanbul, 17-19.11.2006.

· Tosun Cemal, „Das islamische Gottesbild und das Verstaendnis von Offenbarung“, (16.10.2006) ve „Das islamische Menschenbild“, (19.10.2006) , Islam Konferansı, (Islam Konferenz des ARPM), 16-20. 10.2006 , Goslar /Almanya.

· Tosun Cemal, 19-21.Mart 2007 Suttgart Hohenheim da gerçekleştirilen Auf dem Weg zum Islamischen Religionsunterricht in Deutschland II Çalıştay’ında “Lehrkräfte Zwischen Selbstverständnis und Rollenerwartung“ isimli tebliğ sunmuştur.

· Tosun Cemal, 11-15 Haziran 2007 tarihlerinde Almanya/Karlsruhe de Karlsruhe Pedagoji Yüksek okulunda “Religiöse Erziehung in der Türkei”, “Gottesbild im Islam”, “Menschenbild im Islam” konularında seminerler verdi.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

· Tosun Cemal, “Frieden im Koran”, (B. Bilgin ile), Handbuch Friedenserziehung, hsg: W. Haussmann, H. Biener, K. Hock, R. Mokrosch, Gütersloher Verlag, Gütersloh 2006. s.140-146.

· Tosun Cemal, “Der Islam türkischer Migranten im Verhaeltnis zum Islamischen Religionsunterricht”, hsg: Peter Graf, Religionen in Migration, V&R unipress, Göttingen 2006.s.197-201.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort