Hit (1259) Y-2023

Cemal Tosun

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : cemal.tosun@divinity.ankara.edu.tr
D.Yeri : Sındırgı / Balıkesir D.Tarihi : 1961
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Eğitimi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Almanca, Arabça, Kırgızca, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Cemal Tosun

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Sındırgı/Balıkesir 1961

Lisans: 1985

Doktora: 1992

Doçent: 1994

Profesör: 2000

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: Almanca, Arapça, Kırgızca,Osmanlıca

Yurtdışı Görevler

· 1996–1997 Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde iki dönem Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Misafir Öğretim Üyesi olarak Pedagojik Formasyon dersleri vermiştir.

· 1999( Mayıs- Haziran) Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon dersleri vermiştir.

· 2–6 Ocak 2004 Almanya/Nürnberg Friedrich-Alexander Erlangen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yoğunlaştırılmış öğretmen yetiştirme programlarında dersler vermiştir.

· 16–19 Şubat 2004 Almanya/Nürnberg Friedrich-Alexander Erlangen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yoğunlaştırılmış öğretmen yetiştirme programlarında dersler vermiştir.

· 5–15 Mayıs 2004 Almanya/Nürnberg Friedrich-Alexander Erlangen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler vermiştir.

Sempozyumlar

· “Öğretmen Olarak Hz. Muhammed ya da Din Eğitiminde Hz.Muhammed’in Örnekliği Meselesi”, Hz. Muhammed ve Gençlik, TDV Yay., Ankara 1995, s. 79-90.

· “Türkiye’de Din Eğitimi Öğretimine Genel Bakış”, Tartışılan Değerler Açısından Türkiye, TDV Yay. Ankara 1996, s.95-111.

· “Osman Turan’a Göre Din Eğitimi”, Osman Turan’ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri, Ankara 1998, s.181-189.

· “Eğitim ve Din Eğitimi Politikaları”, Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitim ve Öğretimi, Ankara 1999, s. 517-525.

· "Din Eğitimi ve Öğretiminin Bilimselleştirilmesi”, (05.05.2000), Uluslar arası Avrupa Birliği Şurası", 3-7 Mayıs 2000, DİB. Yay., Ankara 2000, C:1, ss.412-425.

· “Yetişkinler Din Eğitim: Mahiyeti, İmkanları ve Problemleri”, Uluslararası Din Eğitimi Sempozyumu, Ankara 1997, s. 222-229.

· "Türkiya Respublukasındagı Elge Bilim Berüü Sisteması",Mektepke Çeyinki Tarbiya cana Baştalgıç Bilim Berüünün Aktualduu Maseleleri Sempozyumu. (Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Okullarının Güncel Meseleleri 13-14 Aralık 1996-Oş-Kırgızistan)

· "Batış Ölkölöründögü Dini Taalim-Tarbiya Berüü", Kuttuu Cumalık (Kutlu Doğum Haftası) Sempozyumu (26 Nisan- 2 Mayıs 1999 Oş-Kırgızistan)

· "Yüksek Öğretimde Din Eğitimi", Problemi Neprerivnogo Obrazovaniya vi Usloviyah Oblovleniya Obsestva- (Toplumun Gelişmesinde Kesintisiz Eğitimin Problemleri) Uluslar arası Sempozyumu (20-21 Mayıs 1999- Oş-Kırgızistan)

· “Das spirituelle Leben und religiös-moralische Erzihung in mittelasiatischen türkischen Staaten nachdem Ende der UdSSR.” in: Spritualität und ethische Erziehung Erbe und Herausforderung der Religionen Referate und Ergebnisse des Nürnberger Forums 2000 Hrsg: Johannes Lähnemann, ebv, Hamburg 2001 ff. 269-278.

· “Laizismus in der Türkei”, in: Alltag von Muslimen in Niedersachsen, Hrsg: Stadt Wolfsburg, (Islamwoche vom 4.11. bis 11.11.2000.) , Wolfsburg 2001.

· “Interreligiöser Dialog als Herausforderung in der Türkei und aus Türkischer Sicht” Tagung für Lehreninnen und Lehrer, Interkultureller und Interreligiöser Dialog, 7-11.10.2002, Gosslar Almanya.

· “İslamischer Religionsunterricht in interkultureller Perspektive: Ein islamischer Religionsunterricht, der zum İslam und zum interreligiösen Dialog erzieht”, der İslam im Westen-der Westen im İslam, 28.10.-01.11.2002 Osnabrück Almanya.

· “Katechismusunterricht in einer Globalisierten Welt”, 24 Eylül 2003, VIII. Nürnberg Forumu, (Bewahrung Entwicklung Versöhnung) ( 23-26 Eylül 2003)

· "Üçüncü Bin Yıla Girerken Din Eğitimi ve Öğretimi", Üçüncü 1000'e Girerken İslam Sempozyumu, (28-29-30 Nisan 2000)

· “Din Öğretiminin Bilimselleştirilmesi”, 10 Mayıs 2003, İslami İlimlerde Metodoloji Problemi, 10-11 Mayıs 2003

· “İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılanması Üzerine”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Bildiriler ve Müzakereler 16-17 Ekim 2003, Isparta. (R. Doğan ile birlikte), S.D.Ü.İlahiyat Fakültesi Basımı, Isparta 2004, ss.487-507.

· “Thesen zum Islamunterricht in der Schule als Begegnung mit einer multikulturell geprägten Umwelt“, Muslime im Dialog/ Positionierung einer islamischen Religionspadagogik im Westen, 21-23 2004 January, Osnabrück, Deutschland.

Konferanslar

· “Friedenserziehung in der Moschee”, 29 Eylül 2003, 2. Studienwoche zum Christlich-Islamischen Dialog, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, (29 Eylül-2 Ekim)

· “Die Heiligen Schriften in der Islamischen Katechese”, 30 Eylül 2003, 2. Studienwoche zum Christlich-Islamischen Dialog, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, (29 Eylül-2 Ekim)

· “Koran Didaktik Heute”, 1Ekim 2003, 2. Studienwoche zum Christlich-Islamischen Dialog, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, (29 Eylül-2 Ekim)

· “Moschee und Gesellschaft”2 Ekim 2003, 2. Studienwoche zum Christlich-Islamischen Dialog, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, (29 Eylül-2 Ekim)

ESERLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

· Tosun Cemal, “Batı Ülkelerinde Din Eğitimi ve Öğretimi”, Gumanizasiya Obşestva i Problemi Vısşego Obrazovaniya, Cilt: 1, 12-18 (1999)

· Tosun Cemal, "Batış Ölkölöründö Dini Talim-Tarbiya Berüül", Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, No: 1, 163-168 (2000)

· Tosun Cemal, Müzakere,( Havva Engin’ in Almanya ’ da Alevi- İslam Din Dersi başlıklı tebliğini müzakere) Uluslar Arası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, 28-30 Ekim 2005, 511-513 (2005)

· Tosun Cemal,“Frieden im Koran”, (B. Bilgin ile), Handbuch Friedenserziehung, hsg: W. Haussmann, H. Biener, K. Hock, R. Mokrosch,. 140-146 (2006)

· Tosun Cemal, “Der Islam türkischer Migranten im Verhaeltnis zum Islamischen Religionsunterricht”, hsg: Peter Graf, Religionen in Migration, 197-201 (2006)

· Tosun Cemal, „zur diskussion: christlich-islamischer dialog: „thesen zum islam der türkischen migranten in deutschland im hinblick auf islamischen religionsunterricht in den schulen“, braunschweiger beittraege für theorie und praxis von ru und ku, 117, 3 31-33 (2006)

· Tosun Cemal,“Thesen zum islamunterricht in der schule als begegnung mit einer multikulturell geprägten umwelt”, braunschweiger beiträge für theorie und praxis von ru und ku, 2 s.33-36 (2005)

· Tosun Cemal, “Katechismusunterricht in einer globalisierten Welt”, Bewahrung, Entwicklung- Versöhnung, Nürnberger Forums 2003, 300-312 (2005)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

· Tosun Cemal, “Katechismusunterricht in einer globalisierten Welt”, Bewahrung, Entwicklung- Versöhnung, Nürnberger Forums 2003

· Tosun Cemal, „Interreligiöse Erziehung als Herausforderung für die Islamische Religionspaedagogik,“ Visionen Wahr machen Interreligiöse Bildung auf dem Prüfstand, IX. Nürnberger Forum 26.-29. September 2006.

· Tosun Cemal, „Avrupa Birliğinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi: Almanya Örneği“, Recai Doğan’ın aynı isimli tebliğine müzakere, Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi, Milletlerarsı Tartışmalı İlmi Toplantı, İstanbul, 17-19.11.2006.

· Tosun Cemal, „Das islamische Gottesbild und das Verstaendnis von Offenbarung“, (16.10.2006) ve „Das islamische Menschenbild“, (19.10.2006) , Islam Konferansı, (Islam Konferenz des ARPM), 16-20. 10.2006 , Goslar /Almanya.

· Tosun Cemal, 19-21.Mart 2007 Suttgart Hohenheim da gerçekleştirilen Auf dem Weg zum Islamischen Religionsunterricht in Deutschland II Çalıştay’ında “Lehrkräfte Zwischen Selbstverständnis und Rollenerwartung“ isimli tebliğ sunmuştur.

· Tosun Cemal, 11-15 Haziran 2007 tarihlerinde Almanya/Karlsruhe de Karlsruhe Pedagoji Yüksek okulunda “Religiöse Erziehung in der Türkei”, “Gottesbild im Islam”, “Menschenbild im Islam” konularında seminerler verdi.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

· Tosun Cemal, “Frieden im Koran”, (B. Bilgin ile), Handbuch Friedenserziehung, hsg: W. Haussmann, H. Biener, K. Hock, R. Mokrosch, Gütersloher Verlag, Gütersloh 2006. s.140-146.

· Tosun Cemal, “Der Islam türkischer Migranten im Verhaeltnis zum Islamischen Religionsunterricht”, hsg: Peter Graf, Religionen in Migration, V&R unipress, Göttingen 2006.s.197-201.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler