Hit (807) Y-195

Abdurrahman Çetin

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Şuhut / Afyon D.Tarihi : 1952
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Kıraat ilimleri,Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-21 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdurrahman Çetin

Eğitim

Lisans: İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü, 1974.

Doktora: Ebû Amr ed-Dânî, Hayatı, Eserleri ve Câmiu'l-Beyân,

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1983.

ESERLERİ

Kitap

· Kur'ân İlimleri ve Kur'ân-ı Kerîm Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1982.

· Kur'ân Okuma Esasları, 5. Baskı, Emin Yayınları, Bursa, 2007.

· Hitabet ve İrşad, Aksa Yayınları, Bursa, 1998.

· Kıraatların Tefsire Etkisi / Kur'ân'ın Farklı Yorumlanmasına Etki Eden Kıraatlar, Marifet

· Yayınları, İstanbul, 2001.

· Kur'ân'ın İndirildiği Yedi Harf ve Kıraatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2005.

· Örneklerle Peygamberimiz, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2006.

Makale

· “Kur'ân Öğretim Tarihi ve Öğretim Kurumları”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 1986, I/1, s. 95-100.

· “Kur'ân-ı Kerîm'in İndirildiği Yedi Harf”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Ankara, 1987, I/3, s. 71-88.

· “Kur'ân-ı Kerîm ve Müsbet İlimler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 1987, II/2, s. 187-194.

· “Kıraat ve Tecvid İlimleri Bibliyografyası”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 1987, II/2, s. 309-317.

· “Kur'ân Öğretiminde Metod”, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Dergisi, Ankara, 1989, 18, s. 16-24.

· “Ebû Amr ed-Dânî ve Kıraat İlmindeki Yeri”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 1991, III/3, s. 13-30.

· “Ebû Amr ed-Dânî ve Eserleri”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 1991, III/3, s. 31-40.

· “Hatim İndirme ve Hükümleri”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 1992, IV/4, s. 29-55.

· “Kur'ân'a Göre Kur'ân'ın İsim ve Sıfatları”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 1993, V/5, s. 67-103.

· “Abdestsiz Kur'ân Okuma Meselesi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 1993, V/5, s. 105-118.

· “Ücretle Kur'ân Öğretme ve Okuma Meselesi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 1993, V/5, s. 119-131.

· “Kur'ân Kıraatında Mûsikî'nin Yeri”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 1998, VII/7, s. 115-134.

· “The Place of Music in Qur'anic Recitation”, American Journal of Islamic Social Science, USA, 1999, XVI/1, s. 111-122.

· “Kur'ân'ı Anlamanın Önemi ve Bu Konudaki Çalışmalar”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 2000, IX/9, s. 193-211.

· “Kur'ân'ın Farklı Yorumlanmasında Kıraatların Rolü”, Diyânet İlmî Dergi, Ankara, 2001, XXXVII/4, s. 77-100.

· “Kur'ân Kıraatlarına Yönelik Oryantalist Yaklaşımlar”, Marife, Konya, 2003, II/3, s. 65-106.

· “el-Hıfzu ve'l-Huffâz (İntikâlu'l-Kur'âni'l-Kerîm an Tarîki'l-Hıfz)”, el-Mecelletü'-Qemah, Kuveyt, 2005, VI, s. 30-33.