Hit (572) Y-1921

Serkan Tekin

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kozluk / Batman D.Tarihi : 1981
Görevi : Araştırmacı,Yazar Uzm.Alanı : Araştırmacı-Yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Serkan Tekin
İlkokulu bitirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladı. Ortaokul ve lise öğreniminin ardından Kamu Yönetimi okudu. İslâm âlimi Hafız Abdurrahman'ın yanında Kur'an-ı Kerimle ilgili on iki ilim dalında (sarf, nahiv, mantık, meani, kelam, lugat, iştikak, fıkıh, hadis, tefsir, usulu-l fıkıh, kıraat) öğrenim görerek hafız oldu. Daha sonra hadis usulü, usulü tefsir ilimlerini araştırarak öğrendi. Risale-i Nur hakkında çalışmalar ve araştırmalar yaptı. Klâsik Farsça eserleri okuyup inceledi. Ayrıca siyer ilmi ile ilgili araştırmalar yaptı. Daha sonra ebced ve cifir ilimlerini öğrendi. Eski ahid, yeni ahid, eski peygamberlerin makaleleri ve vasiyetlerini araştırdı.

ESERLERİ:

  • İmtihanü'l Fuhul
  • Tefsiri Mühmelin Şerhi
  • Nukulu Şeriye
  • Lugatlar Farkı
  • Kur'an Harflerinin Tahlili
  • Kur'an'da Gizlenen Tarihler (2002)
  • Nostradamus'un Deşifresi (2003).