Hit (1049) Y-1909

Orhan Kemal Tavukçu

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : okt@atauni.edu.tr
D.Yeri : İkizdere / Rize D.Tarihi : 1970
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Edebiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Türk Dili ve Edebiyatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Orhan Kemal Tavukçu
İlk ve ortaöğrenimini İkizdere'de (1987) tamamladı. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1991) mezunu.
Ankara'da Evren Lisesi, Erzurum'da Şenkaya Lisesi ve Güzelova ilköğretim Okulunda edebiyat ve Türkçe öğretmenliği yaptı.
1992'de AÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne asistan olarak girdi. "Halili, Firkat-name: İnceleme-Metin" adlı tezi ile 1993'te yüksek lisansını, "Ahmet Rıdvan, Hüsrev ü Şirin: İnceleme-Metin" adlı tezi ile 2000 yılında doktorasını tamamladı.
Pusan University of Foreign Studies (Güney Kore) bünyesinde bir yıl misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Çalışmalarım Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Bölümünde yardımcı doçent olarak sürdürdü. Makaleleri AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Türklük Bilgisi Araştırmaları, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Yedi İklim, dergileri ile ortak kitaplarda yayımlandı. Alanıyla ilgili olarak sempozyumlara katılarak bildiriler sundu.

ESERLERİ:

  • Bursalı Mehmed Tahir: Münteha-bât-ı Mesâri ve Ebyât (1997)
  • Dede Ömer Rûşeni Hayatı-Eserleri-Edebî Kişiliği ve Divânı'nın Tenkidli Metni (2005).