Hit (784) Y-1895

Bitlisi Hulusi (Aktürk)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Bitlis D.Tarihi : 1881
Ö.Yeri : Ankara Ö.Tarihi : 1967
Görevi : Avukat,Yazar Uzm.Alanı : Hukuk
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Bitlisi Hulusi (Aktürk)
Nesimî Oğullan ailesindendir.
Hukuk Fakültesi mezunu.
Hilâl dergisinde çıkan "Said Nursî İçin" gibi bazı şiirlerinde Kalender Asrî imzasını kullandı.
1948'de Afyon'da Bediüzzaman Said Nursî'nin avukatlığını yaptı.
Aynı yıl sonlarından itibaren, Abdurrahim Zapsu'nun çıkardığı Ehli Sünnet mecmuasında yine Bediüzzaman'la ilgili makaleler yayımladı.
Hulûsî Aktürk'ün, Müvekkilim Bediüzzaman Said Nursi'yi Yargıtayda Müdafaa Notlarım gibi basılmamış eserleri de vardır.

ESERLERİ:

  • Cihanşümul özlek Yahut Felsefi Vecizeler,
  • Tarihî Âbideler,
  • Vedialar.