Hit (838) Y-1865

Baykara Hüseyin

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 14.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Herat D.Tarihi : 1430
Ö.Yeri : Herat Ö.Tarihi : 1505
Görevi : Devlet Başkanı Uzm.Alanı : Hat Sanatı,Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Baykara Hüseyin
Şiirlerinde Hüseynî mahlasını kullandı.
Timur'un soyundan Gıyaseddin Mansur Mirza'nın küçük oğludur.
Annesi Firuze Bibi, Emir Sultan Hüseyin ile Kutluğ Sultan Begim'in kızıdır.
Babası kendi hâlinde bir prens ve ağabeyi Baykara Mirza mütevazi bir Belh hükümdarıydı.
Hüseyin Baykara, uzun süre Cürcah Mazenderan hükümdarlığı yaptı. Timuroğullarının iki hükümdarlığından Horasan'ı ve Herat padişahlığını ele geçirmek için mücadeleye girişerek, tahtı elinde tutan Sultan Yâdgar-ı Muhammed Mirza ile savaştı.
1461-63 yıllan arasında Harezm hükümdarı oldu.
Çeneran Meydan Muharebesi'nde Yâdgâr-ı Muhammed'i yendi (Eylül 1469) ve Herat tahtına oturdu.
1470 baharında Sebzvâr civarında Penceh Meydan Savaşı'nda rakibini bir daha bozguna uğrattı.
11 Haziran 1470'te Maliye Nazın Hoca Nizâmeddin Bahtiyar Semnânî kendisine karşı isyan etti ve bu isyan veziri Ali Şir Nevâî tarafından bastırıldı.
Herat'ta ilk padişahlığı 5 Temmuz 1470'e kadar sürdü.
Bu tarihte Maveraünnehir ve Harezm'de Sultan Muhammed Mirza ile çarpışırken Yâdgâr-ı Muhammed Herat tahtını geri aldı.
Sekiz ay sonra Hüseyin Baykara üç yüz kırk adamı ile bir gece baskınında Herat'ı ikinci defa ele geçirip Horasan tahtına yerleşti.
Türk tarihinin büyük hükümdarlarından biri olarak devletini barış içinde yönetti.
Doğu Türk âlemi onun devrinde en yüksek medeniyete ulaştı.
Bu hususta en büyük yardımcısı olan Ali Şir Nevâi hem veziri ve hem de en yakın dostu idi.
Herat'ı, dünyanın en büyük kültür ve sanat merkezlerinden biri hâline getirdi.
Bilime, sanata ve sanatçılara değer veren, onları koruyan, adaleti seven büyük bir Türk hükümdarı oldu. Edebiyat, ilim ve müzik yanında Türk kitap sanattan da başyapıtlarını bu dönemde verdi.
Bu yüksek medeniyet Hüseyin Baykara'nın ölümü ve Özbek istilâsı ile son buldu.
Herat'ta toprağa verildi,ölümünden sonra devleti, oğullan Sultan Bedîuzzaman Mirza ve Muzaffer Hüseyin Mirza ortaklaşa yönettiler.
Onun ölümünden on üç ay sonra Horasan İmparatorluğu son buldu.
Hüseyin Baykara bilgin ve değerli bir şair, besteleri olan bir musikişinas, seçkin bir hattattı.
Divanının yazmaları, Süleymaniye Kütüphanesi Fatih (nu. 3806-3807),
Ayasofya (nu. 3911), Millet AEME (nu. 106), TSMK Enderun (nu. 2831), İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde (TY 1977)'dir.
Divan'ın ilk basımı Ali Asgar Hikmet tarafından 1926'da Bakû'de yapıldı. İsmail Hikmet Ertaylan da Topkapı nüshasını yayımladı (1946). Son basımı, Muhammed Yâkub Vahidî Cüzcânî, Kabil'de 1967'de yaptı.
Hüseyin Baykara Divanı'ndan Seçmeler, Kemal Eraslan tarafından 1987'de yayımlandı.
Risâle-i Hüseyn Baykara eserinin bir nüshası Şükürnâme adıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphaneside (nu. 257)'dir.
Bu otobiyografik eserin tıpkıbasımım 1. H. Ertaylan, 1945'te İstanbul'da yayınladı, transkripsiyonu (çeviriyazısı) İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi'nde (c. 1, sayı: 1, s. 41-47, 1946) yer aldı.