Hit (781) Y-1812

Ayşe Gülnihal Küken

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 16.Eyl.50
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Felsefe
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Almanca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Ayşe Gülnihal Küken
İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da yaptı.
Ailesiyle birlikte beş yıl süreyle kaldığı Almanya'da dil kurslarına devam etti.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji Bölümünden 1986 yılında mezun oldu.
Aynı yıl Felsefe Bölümü Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı.
"Türk-İslâm Filozoflarında Duyular ve Akıl Arasındaki İlişkiler'' konulu yüksek lisans tezini 1987'de,"İbn Rüşd ve St. Thomas Aquinas Felsefelerinin Karşılaştırılması'' başlıklı doktora tezini ise 1994 yılında tamamladı.
1997 yılında doçent unvanını aldı.
Çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı öğretim elemanı olarak sürdürdü.
Felsefe, eğitim ve ahlak felsefesi konularında makale ve çevirileri 1997 yılından itibaren Cogito, Us, İnsancıl, Felsefe Dünyası, Felsefe Arkivi dergilerinde yayımlandı.
Çok sayıda bilimsel toplantıda bildiri sundu.

ESERLERİ:

  • Felsefede Eğitim (1996),
  • Doğu Batı Felsefi Etkileşiminde İbn Rüşd ve St. Thomas Aquinas Felsefelerinin Karşılaştırılması (1996),
  • Gazali ve Pascal'da Şüphecilikten Sezgiciliğe (1997),
  • Gazzali Felsefesinde Bilgi Problemi (1997),
  • Ortaçağ'da Eğitim Felsefesi (2001),
  • İlkçağ'da Eğitim Felsefesi (2003).