Hit (828) Y-1778

Faik Salih

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Manastır D.Tarihi : 1825
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1900
Görevi : Kaymakam,Mutasarrıf,Şair Uzm.Alanı : Devlet Adamı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Faik Salih
Özel dersler alarak Arapça ve Farsça öğrendi.
1843'te Manastır Askeri Kalemine girdi.
1850'de İstanbul'a geldi. Siverek kaymakamlığı, Bosna Rüsumat Nazırlığı, Ereğli, Varna ve Kudüs gibi şehirlerde mutasarrıflık (yetkili mülki amir) görevlerinde bulundu.
Tasavvufta Halidî şeyhi Feyzullah Efendi'den yararlandı.

ESERLERİ:

  • Dîvân-ı Eş'âr,
  • Elfiyetü's-Seniy-ye (Binbir hadis şerhi),
  • Peymâne (Rubailer),
  • Türkçe Aruz.