Hit (954) Y-1772

İbrahim Ekrem Sarıkçıoğlu

Künyesi : Prf.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ekrems@sdu.edu.tr
D.Yeri : Isparta D.Tarihi : 1943
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Dekan,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : Dinler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Almanca, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdulkerim Aydın/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

İbrahim Ekrem Sarıkçıoğlu

Tarsus Lisesinde (1966-67) öğretmenlik yaptıktan sonra
Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü (1972-73),
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (asistan, 1973-77, doçent doktor, 1977-83) ve 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi (1983) olarak görev yaptı.
Makaleleri fakülte dergilerinde yayımlandı.

Eğitim

İsmet Paşa İlkokulu (Isparta, 1956),

Isparta Lisesi (1962),

Lisans: Ankara Ünv. İlahiyat Fak. Dinler Tarihi 28.06.1966

Doktora: Erlangen-Nürnberg Ünv. Edebiyat Fak. 28.02.1971

ESERLERİ

Kitaplar

· Die Institution des Scheyh-ül-İslamat im Osmanischen Staat, Erlangen 1973 (doktora tezi). Bu çalışma Arapçaya "Müessesetü Şeyhul'İslam fi Devletül'Osmaniye" ismiyle Dr. Haşem el-Ayyubi tarafından tercüme edilmiş ve Lübnan'da 1992 de yayınlanmıştır. 2. Dinlerde Mehdi Tasavvurları, Sidre yayınları, Samsun 1997. 3. Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, (genişletilmiş 4. Baskı) Fakülte Yayınevi, Isparta 2002. Ss.500. 4. Din Fenomenolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta 2003. 5. Diğer İnciller (Giriş ve Tercümeler), Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2005

· Diğer İnciller

Kitap çevirisi

· Ernst Zbinden, İslam'da ve Eski Ortadoğu’da Cin ve Ruh İnançları, İstanbul 1996.

· Modern Arapça Grameri, (Almancadan Ter: Ernst Harder- A.Schimmel'den), İstanbul 1982. İslam'da ve Eski Ortadoğu’da Cin ve Ruh İnançları, (Almancadan Ter: Ernst Zbinden'den), İstanbul 1996.

Bildiriler

· Yüksek Din Eğitiminde Eksiklikler, Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri, 23–25 Nisan 1981, İlahiyat Vakfı Yayınları Ankara, ss.327–332. 2. Yüksek Din eğitiminde Hedef ve Program, Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu, 21–23 Ekim 1987, Samsun. 3. Pratik İlahiyat ve Ahlak Araştırmaları, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, 27–30 Haziran 1989, Samsun. 4. Hıristiyanlarda Çocukluk İncilleri, Türkiye I. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 24–25 Eylül 1992, Samsun. 5. Şeyhülislamlıktan Diyanet İşleri Başkanlığına, Tartışılan Değerler Açısından Türkiye Sempozyumu, 17–18 Haziran 1995. 6. Yeni Dini Akımlar, Dinler Tarihi Araştırmaları II, Konya 20–21 Kasım 1998. 7. Günümüz Din Eğitimi ve Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Türk Milli Eğitimi sisteminde Din Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 2–3 Mart 2005

· Batı Dinler Tarihinde İslam, Uluslararası Birinci İslam Araştırmaları Sempozyumu, 16–18 Eylül 1985, İzmir. 2. İslam Hıristiyan Diyaloguna Genel Bir Bakış, Ondokuz Mayıs Ünv. İlahiyat Fak. Der. Sayı 4, Samsun 1990. 3. Şeyhülislamlıktan Diyanet İşleri Başkanlığına, Tartışılan Değerler Açısından Türkiye Sempozyumu, 17–18 Haziran 1995. 4. İbrahimi Dinlerde Diyaloga Güncel Yaklaşım, Diyanet İşleri Başkanlığı II. Din Şurası 23 Ekim 1998, Ankara. 5. Presbiteryen Kilisesinin Diyaloga Yaklaşımı, Dinler Tarihi Sempozyumu, Ankara 2002.