Hit (1340) Y-1740

Celaleddin Süleyman

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : ? D.Tarihi : 1839
Ö.Yeri : Eyüp / İstanbul Ö.Tarihi : 1890
Görevi : Muhasebeci Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Celaleddin Süleyman
İlk bilgilerini babası Ömer Efendizâde Salih Efendi'den aldı.
Daha sonra Eyüp'te Şeyh Murad Dergâhı şeyhi Feyzullah Efendi'den Türk, Arap ve Fars edebiyatı, naklî (rivayete dayanan) ve aklî (pozitif) ilimler öğrenimi gördü.
Bir süre Babıâli'de Meclis-i Vâlî Mazbata Odasına devam etti.
Kastamonu Evkaf (Vakıflar) muhasebeciliğine atandı.
Felç oldu ve genç yaşta öldü.

ESERLERİ:

  • Mevlid-i Cenâb-ı Ali,
  • Devrnâme,
  • Sâkinâme.