Hit (1063) Y-1737

Hasan Akif Salı

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İzmir D.Tarihi : 1882
Ö.Yeri : ? Ö.Tarihi : ?
Görevi : Memur Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Hasan Akif Salı
Rüştiye (ortaokul) ve idadi (lise) öğrenimi yaptıktan sonra, babasının müderris (hoca, öğretmen) olduğu Hacı Mehmet Ağa Camiî Medresesinde öğrenim görerek icazet (yeterlilik, diploma) aldı.
Özel hocalardan Farsça öğrendi.
Kemeraltı Camiî’nin kütüphane memurluğuna atandı.
Yunanlıların Aydın'ı yaktıkları sırada eviyle birlikte eserleri de yandı.
Şiir dışında astronomiyle ilgilendi.
Sonradan yanan eserlerinin bir kısmının ilk çalışmalarını buldu.
Fatiha'yı manzum olarak Türkçeye çevirdi ve bu eseri basıldı (1936).

ESERLERİ:

  • Mecmûa-yı Sinân-ı Safa,
  • Savnü'n-Nücûm ani 'r-Rücûm,
  • Zâdü'1-Maarif fi Cerâbi'l-Âkif,
  • Hülâsatü'l-Edviye fi Lüvâseti'l-Ağdiye,
  • Ref'ü'l-Eşkâl ani'l-Eşkâl